Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu går lasten med cykel i stället för med bil

Publicerad: 2022-04-26 10:42

Karlskoga kommun testar att använda lastcykel i stället för bil i en av sina verksamheter. Enhetschef Nils Varg ser många fördela med att byta ut bilen mot lastcyklar. "Vi kan både spara pengar och skona miljön. Dessutom får personalen motion, vilket ger en bättre hälsa. Så vi är väldigt positiva till detta", säger han.

En lastcykel ser ut som en liten lastbil och en är en cykel med släp.

Fredrik Davidsson (på cykeln som ser ut som en lastbil) och Tom Gustafsson (på cykeln med släp) är nöjda med lastcyklarna de använder i jobbet på Karlskoga kommun.

 

Det är en verksamhet inom Kompetensförsörjningsenheten som valts ut för att testa om det går att använda ellastcyklar i stället för bil. Verksamheten transporterar tvätt till brukare inom hemvården. Under ett år kommer personalen i verksamheten att kunna välja lastcykel med elassistans för att utföra sina arbetsuppgifter.

- Det här underlättar för de i personalstyrkan som inte har körkort. Det ökar också möjligheterna att ta sig fram till platser dit det är svårt att komma fram med bil. Den som cyklar i stället för att köra bil får dessutom motion, säger Nils Varg.

Minskade utsläpp och mer pengar i kassan

Daniel Ekelund är miljöstrateg på Karlskoga kommun.

- Fördelarna med ellastcyklar är att man förbättrar medarbetarnas hälsa och minskar skadliga utsläpp. Dessutom sparar kommunen pengar på att ha färre bilar. Vi hoppas att det här faller väl ut, säger han.

Utvärdering efter ett år

När testperioden är slut kommer projektet att utvärderas, bland annat genom enkäter och intervjuer med de anställda i verksamheten som testat lastcyklar för att få veta hur de upplevt det. Varje cykel har också en kilometerräknare för att man ska kunna se hur mycket den använts. Detta kommer att ställas mot körjournaler för de bilar som finns i verksamheterna för att räkna ut eventuell ekonomisk besparing samt hur mycket mindre koldioxid som släppts ut.

En del av något större

Testet med ellastcyklar i Karlskoga kommun ingår i Region Örebro läns EU-projekt Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och Biodriv Öst. Utöver det deltar Örebro universitet, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Örebro kommun. Länets övriga kommuner deltar genom nätverket för hållbart resande.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023