Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu kan riskgrupper från 18 år samt personer födda 1961 eller tidigare boka tid för dos 3

Publicerad: 2021-12-03 13:01

Från och med fredag 3 december kan du som tillhör riskgrupp och är 18 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19 dos 3. Även du som är född 1961 eller tidigare kan nu boka tid för dos 3. Observera att det måste ha gått minst sex månader från det att du fick dos 2 till att du får dos 3 om du tillhör någon av dessa grupper.

Följande grupper erbjuds nu att boka tid för dos 3:

 • Du som är född 1961 eller tidigare. Det vill säga du som har fyllt eller ska fylla 60 år i år.
 • Du som är 18 år eller äldre och tillhör någon av följande medicinska riskgrupper:

  – Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)

  – Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma

  – Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

  – Kronisk lever- och njursvikt

  – Diabetes typ 1 och typ 2

  – Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling

  – Downs syndrom

  – Gravida som är äldre 35 år och har ett BMI över 30.
   
 • Du som är 18 år eller äldre och får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3.

 • Du som är 18 år eller äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22)

Så bokar du tid för dos 3

Du kan boka tid digitalt via webbokning eller ringa till vår telefonbokning på nummer 019-602 80 00.

Om det är fullbokat och inte finns lediga tider på den vaccinationsmottagningen du valt, gå in och titta efter lediga tider på någon av de andra mottagningarna. Nya tider läggs ut kontinuerligt, så finns inga tider ena dagen kan det ha fyllts på med bokningsbara tider nästkommande dag.

Kom ihåg att ta med en giltig legitimation till vaccinationsmottagningen.

Intervall mellan dos 2 och påfyllnadsdos (dos 3)

Beroende på vilken åldersgrupp du tillhör så gäller olika intervall mellan dos 2 och dos 3.

Du som är född 1956 eller tidigare kan ta dos 3 efter fem månader från dos 2.

För övriga grupper ska det ha gått minst 6 månader mellan dos 2 och dos 3.

Vaccinationsmottagningar

Vaccinationsmottagningarna finns på flera olika platser i länet. Mottagningarnas öppettider hittar du här.

Observera att vaccinationsmottagningen Boglundsängen Örebro har stängt. Ny vaccinationsmottagning i Örebro finns nu på Fredsgatan 27 A.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 december 2021