Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu öppnar regionen åter för drop-in för alla doser vaccin mot covid-19

Publicerad: 2022-02-09 08:41

Coronapandemin går in i en ny fas i och med förändringar i restriktioner. I Region Örebro län breddas samtidigt möjligheten till drop-in för vaccination mot covid-19 vid länets vaccinationsmottagningar med sikte på att fler ska ta de doser som rekommenderas.

Vaccinera dig för att undvika svår sjukdom och för att bidra till att hålla smittspridningen nere så att samhället i stort kan fungera så bra som möjligt. Det är Region Örebro läns budskap. 

Tillgänglighet är en del som påverkar vaccinationsviljan. Därför kommer det från och med 9 februari att erbjudas drop-in-vaccination för alla doser vid länets vaccinationsmottagningar – som också kommer ha öppet fler kvällar, lördagar och söndagar.

Lätt att göra rätt

”Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sina vaccinationssprutor, därför har vi sett över möjligheten till drop-in och anpassat öppettiderna” säger Ewa Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination.

Det kommer fortsatt att erbjudas vaccinationsdagar vid flera vårdcentraler i länet för att underlätta för dem som har långt till en vaccinationsmottagning.

Planering pågår även för att möjliggöra ytterligare tillfälliga vaccinationsinsatser.

”Det är viktigt att nu hålla i vaccinationsarbetet så att vaccinationsviljan inte sjunker i och med de förändrade rekommendationerna, och vi hoppas att våra planerade insatser ska bidra till att fler  vaccinerar sig.” säger Ewa Slätmo, som poängterar att pandemin inte är över för att restriktioner hävs.

Viktigt att fullfölja vaccinationen

Det finns i nuläget omkring 50 000 personer i länet som ännu inte tagit sin tredje dos. Kanske tänker du som inte gjort det att det inte är nödvändigt om du haft covid-19. Men även om du haft covid-19 är det viktigt att fullfölja vaccinationen.

”För att få fortsatt starkt skydd – ta alla de doser som rekommenderas för dig” säger Ewa Slätmo.

För aktuella öppettider och platser se information på 1177.se.

Drop-in erbjuds i mån av tid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022