Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu ska Folktandvården Eyra och Folktandvården Hertig Karl öka sin tillgänglighet genom att fler patienter blir färdiga på ett besök

Publicerad: 2022-10-17 14:30

Från fulla tidböcker till att de flesta patienter ska bli färdigbehandlade på bara ett besök. Nu ökar Folktandvården Eyra och Folktandvården Hertig Karl sin flödeseffektivitet genom det nya arbetssättet Folktandvården Direkt. Syftet är att öka tillgängligheten för att fler patienter ska få tandvård. Den 18 oktober inför Folktandvården Eyra det nya arbetssättet och den 7 november införs arbetssättet på Folktandvården Hertig Karl.

 

För cirka två år sedan startades ett projekt på Folktandvården Lindesberg för att jobba mer flödeseffektivt med stöd av tidbokningssystemet, Hygga Flow®. Arbetssättet heter Folktandvården Direkt. Bakgrunden var att klinikens tidböcker var fullbokade en lång tid framåt och de hade en kötid för revisionspatienter (patienter som kallas med regelbundenhet) på över 2 år. Dessutom visade medarbetarenkäten, som genomfördes 2018, att medarbetarna i Lindesberg kände en hög stressnivå och arbetsbelastning.

Folktandvården Eyra och Folktandvården Hertig Karl har till vissa delar en likande situation som Lindesberg hade tidigare. Tidböckerna är fullbokade flera månader i förväg, vilket gör att patienternas behandlingsperioder kan bli mycket långa.

- Dessutom förväntas tillförseln av nya patienter till klinikerna öka de närmaste åren. Men tandläkare och tandhygienister kommer inte att öka i samma utsträckning eftersom kompetensförsörjning är en stor framtida utmaning för tandvården både nationellt och inom Örebro län. Därför behöver våra kliniker arbeta med ett mer flödeseffektivt arbetssätt där teamtandvården utvecklas och samtliga professioners kompetenser används optimalt i varje patientmöte, säger Anna Westin, verksamhetsutvecklingsstrateg och verksamhetschef på Folktandvården Hertig Karl.

Arbetssättet Folktandvården Direkt är ett komplement till tandvårdens traditionella arbetssätt. Patienter som inte kan tas om hand enligt arbetssättet Folktandvården Direkt, tas om hand enligt klinikernas vanliga sätt att arbeta. Det gäller till exempel patienter som har ett omfattande vårdbehov, behov av att träffa samma behandlare eller behöver få en fast besökstid.

Hur fungerar Folktandvården Direkt?

Målsättningen med Folktandvården Direkt är att patienten ska bli färdigbehandlad på ett besök. Om det till exempel visar sig vid undersökningen att patienten har en tand som behöver lagas, så är målet att göra det direkt. Patienten är inte knuten till en bestämd behandlare, utan vem patienten träffar avgörs av vilket tandvårdsbehov patienten har och vilken tandläkare eller tandhygienist som är ledig.

- Patientbesöket saknar sluttid, tiden på besöket förlängs och anpassas utefter patientens behov av tandvård. Utgångspunkten vid varje patientmöte är att det ska vara värdeskapande utifrån patientens enskilda önskemål och behov. Om patienten behöver kan hen få tandvård hos både tandläkare och tandhygienist vid ett och samma tillfälle. Även om patienten behöver åtgärda flera saker och träffa olika yrkeskategorier, räcker det oftast med ett besök för att bli färdigbehandlad, säger Marcus Lundell, verksamhetschef på Folktandvården Eyra.

Så här bokar patienter tid

Tidsbokning kan göras av patienter som fått brev eller sms från Folktandvården Eyra eller Hertig Karl att de ska boka en tid.
De bokar sin tid genom e-tjänsten "Boka tid på Folktandvården Direkt".

  • Patienten väljer inom vilken timme besöket ska starta, till exempel klockan 14:00-15:00
  • 30 minuter innan besöket får patienten ett sms med den exakta starttiden, till exempel klockan 14:20

E-tjänsten finns på respektive kliniks sida på 1177.se och Region Örebro läns webbplats. Patienter kan också ringa till klinikerna för att boka tid.

Resultatet från Folktandvården Lindesberg

Slutrapporten från projektet i Lindesberg visade att 72 procent av patienterna som fått tandvård genom arbetssättet Folktandvården Direkt blev färdigbehandlade på sitt första besök. Denna siffra är betydligt högre än genomsnittet i övriga allmäntandvården.

Enkätundersökningar under projektet visar att 75 procent av patienterna tyckte att det var viktigt att bli färdiga på ett besök. Många patienter tyckte att det var positivt att slippa ta ledigt från arbete, skola eller annan sysselsättning vid flera tillfällen.
98 procent av patienterna svarade att de skulle rekommendera Folktandvården Direkt till andra patienter.

Folktandvården Direkt har gjort att kliniken minskat sina förseningar av revisionspatienter (patienter som kallas med regelbundenhet) och att de kunde ta emot många nya patienter.
Ekonomiskt gick kliniken från ett underskott till en ekonomi i balans under 2021.

Medarbetarna upplevde att det var en stor fördel att de kunde erbjuda patienten att bli färdigbehandla vid ett och samma tillfälle. De upplevde också att de fick stöd av sina kollegor när det behövdes och att stressen och tidspressen minskade.

När de flesta patienter blir färdiga på ett besök minskar användandet av förbrukningsmaterial. Färre patientbesök per dag leder till färre omdukningar och hygienrutiner som ska utföras mellan varje patient. Även patienternas resor till och från kliniken har minskat. Folktandvården Lindesberg fick Region Örebro läns miljöpris 2022 för sitt nya arbetssätt.

Nu är Folktandvården Direkt en del av Folktandvården Lindesbergs ordinarie arbete och de arbetar enligt det nya arbetssättet under vissa dagar och tider i veckan.

- Arbetssättet Folktandvården Direkt är ett bra exempel på hur man kan uppnå en god flödeseffektivitet och få positiva effekter när det gäller ökad tillgängligheten till tandvård, patientnöjdhet, arbetsmiljö och ekonomi. Detta arbetssätt kommer att införas på fler av våra kliniker framöver, säger Idakajsa Sand, Folktandvårdsdirektör på Folktandvården Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2023