Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu startar Region Örebro län provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Publicerad: 2021-08-02 15:51

Region Örebro län startar provtagningen för tjock- och ändtarmscancer den här veckan. Alla länsbor i åldern 60-74 år kommer att få erbjudande om att delta i provtagningen inom de närmaste tre åren. Fullt utbyggd ska den kunna rädda cirka nio liv i länet varje år.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år får cirka 6 600 personer i landet sjukdomen. Om den upptäcks tidigt minskar patientens lidande och chansen att bli botad ökar. Socialstyrelsen rekommenderar därför provtagning för tjock- och ändtarmscancer för alla svenskar i åldern 60-74 år. Den här sortens provtagning, att leta efter allvarlig sjukdom hos utvalda grupper i befolkningen innan den gett symtom, kallas screening.

Region Örebro än en av de första regionerna i landet som nu inför screeningsprogrammet.

- Det är fantastiskt att vi har kommit så här långt och att vi startar upp nu, inte minst för invånarna i länet, säger Nils Nyhlin, docent och överläkare på medicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Först ut är alla länsbor som är födda 1961

Alla personer i länet som är födda 1961 är först ut. De kommer att få hem ett brev under hösten, med start vecka 31, med erbjudande om att delta genom att skicka in ett avföringsprov. I brevet finns instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. När man har skickat in provet skickas det vidare till ett laboratorium för analys. Om ett prov visar på spår av blod kallas personen till en koloskopiundersökning, det vill säga en kameraundersökning av tarmen. Blodspåren betyder inte automatiskt att personen har cancer, men en liten del av dessa prover kan tyda på det.

Om alla deltar i screeningen minskar dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent, vilket betyder cirka nio räddade liv i Örebro län varje år. Eftersom det finns bra metoder att hitta cancern tidigt, vilket inte är möjligt med alla cancerformer, går det också att hitta förstadier till tjock- och ändtarmscancer. Det förhindrar mänskligt lidande i form av ett mindre allvarligt sjukdomsförlopp eller att sjukdomen inte utvecklas alls.
Screeningen har också en samhällsekonomisk nytta.

- Att ta hand om en patient med spridd cancersjukdom är betydligt dyrare för samhället. Enligt de beräkningar som har gjorts tjänar regionerna på sikt in kostnaden för det de lägger på att införa screeningen, säger Nils Nyhlin.

Alla i åldrarna 60-74 år erbjuds provtagning

Screeningprogrammet kommer att utökas succesivt fram till och med 2024. När det är fullt utbyggt kommer alla kvinnor och män i åldrarna 60-74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

Sofia Borell, sjuksköterska på medicinska kliniken, jobbar med att kalla de personer som ska göra en koloskopiundersökning. Undersökningarna görs på USÖ eller Karlskoga lasarett. Förberedelsearbetet med att få igång screeningen har tagit lång tid. Nu ser hon fram emot resultatet.

- Vi har varit med så länge på den här resan. Det ska bli spännande att se hur det faller ut. Men det är också viktigt att säga att trots att screeningen nu finns ska man fortsätta söka sjukvård om man har problem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 augusti 2021