Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu undersöker vi hur patienterna upplevt psykiatrin

Publicerad: 2022-03-04 11:08

Under våren undersöker vi hur patienterna upplevt psykiatrin, detta inom ramen för Nationell Patientenkät. Under våren får därför en del av de patienter som varit i kontakt med psykiatrin i Region Örebro län frågan om att delta i Nationell Patientenkät.

Informationsbild om nationella patientenkäten inom psykiatrin

 

Patienter blir slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Den som blir utvald får en förfrågan via sin inkorg hos 1177.se om att delta i Nationell Patientenkät. Detta förutsätter att man har ett konto hos 1177.se och att man tillåter att 1177.se skickar notiser. Om du har blivit utvald, men inte har ett konto på 1177.se får du istället en pappersenkät via posten.

Enkäten finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma.

Förbättra och utveckla vården

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

-Jag hoppas att så många som möjligt av de som får enkäten till sig väljer att besvara den. Era svar är viktiga delar i psykiatrins utvecklingsarbete och det är mycket värdefullt att få ta del av de synpunkter som kommer från er som har mött oss i olika vårdsituationer, säger Karin Haster, områdeschef Område psykiatri.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022