Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny ansökningsomgång för Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Publicerad: 2023-06-26 14:05

Nationella forskarskolan i allmänmedicin riktar sig till doktorander från alla yrkeskategorier som forskar inom allmänmedicin och primärvården. ”Ämnena har täckt in flera aspekter – allt från hur man skriver en vetenskaplig text, konstruerar en poster till registerforskning”, berättar Åsa Athlin, distriktsläkare på Capio vårdcentral i Lekeberg.

Ansökan till forskarskola

Foto: Getty Images.

Antagning till grupp 14 är öppen till den 15 september. Här kan du läsa mer. Här kan du söka forskarskolan.

Åsa Athlin går just nu forskarskolan och hon delar med sig av sina upplevelser.

Varför valde du att söka till forskarskolan?

– Dels hade jag hört gott om forskarskolan från forskande kollegor, dels ville jag träffa fler som forskade inom det allmänmedicinska fältet.

Hur har det varit att delta?

– Bra! Det har varit roligt och lärorikt att ta del av de projekt som övriga i gruppen jobbar med. Det har även varit flera bra föreläsare både vid internaten och vid de månatliga digitala föreläsningarna. Ämnena har täckt in flera aspekter – allt från hur man skriver en vetenskaplig text, konstruerar en poster till aspekter på registerforskning, RCT-studier. Flera föreläsare har varit från Storbritannien, både aktiva forskare inom allmänmedicin och editors från Lancet. Utgångspunkten har hela tiden varit den unika miljö som allmänmedicinen erbjuder. Examinationsuppgifterna har känts relevanta för doktorandutbildningen.

Vilken nytta kommer du ha av forskarskolan?

– Framförallt att ha fått fokus på allmänmedicin som forskningsfält. Eftersom det inte finns någon allmänmedicinsk institution i Örebro har det varit värdefullt. Även att ha träffat så många som har sin forskning inom primärvården – det har varit väldigt inspirerande och gett möjlighet till att knyta kontakter.

Vad har varit roligast?

Mycket har varit roligt. Allra roligast att ha fått lära känna övriga i gruppen, sjukgymnaster, sjuksköterskor och allmänläkare, och ta del av deras forskningsprojekt. Jag kan rekommendera alla som har sitt ämnesområde inom allmänmedicin/primärvård att söka forskarskolan. De har nyligen fått medel och kommer kunna fortsätta sin verksamhet framöver.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2023