Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny biobankslag börjar gälla den 1 juli

Publicerad: 2023-06-26 17:27

Syftet med den nya biobankslagen är samma som tidigare, att reglera hur prov får samlas in, sparas och användas. Men den nya lagen har en utökad tillämpning då den också gäller prov som tas utanför hälso- och sjukvården exempelvis inom akademin och industrin. ”Det ger ett mer heltäckande skydd för den som lämnar prov oavsett i vilken verksamhet provinsamling sker”, berättar Karin Johansson, en av regionens två biobankssamordnare.

Provrör

Från 1 juli är det för vilket ändamål prov tas som istället blir avgörande om biobankslagens skyddsregler ska gälla eller inte. Samtidigt införs flera nya undantag som ska underlätta för både vårdgivare och den som vill använda biobanksprov i forskning.

Vad är biobankslagen?

Biobankslagen är en skyddslag som talar om hur identifierbara prov från människor ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål på ett sådant sätt som respekterar individens integritet och samtycke.

Vilka förändringar blir det med den nya lagen?

Den nya lagen får ett utökat tillämpningsområde och gäller även prov som tas utanför hälso- och sjukvården exempelvis på universitet och av företag, vilket är nytt. Det ger ett mer heltäckande skydd för den som lämnar prov oavsett var det sker. Från 1 juli är det istället varför provet tas som blir avgörande om biobankslagens skyddsregler ska gälla eller inte. Samtidigt införs flera undantag som ska underlätta för både vårdgivare och forskare. Rutinprov i vården som analyseras och kastas efter analys, ofta inom någon dag, omfattas till exempel inte av lagen. Den nya lagen innebär också enklare regler för den som vill använda biobanksprov i forskning, vilket ökar kunskapen om sjukdomar och utveckling av nya behandlingar. 

Vad innebär den nya lagen för dig som patient?

De allra flesta prov som tas inom vården kastas direkt efter analys, men sparas i biobank när det finns skäl för det. I första hand sparas prov för den egna vården, till exempel för att kunna följa upp en diagnos eller behandling. Sparade vårdprov kan också få användas i forskning om tillräcklig mängd finns och forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Precis som idag har man som provgivare alltid rätt att begränsa vad proven får användas till eller begära att de ska kastas. I så fall behöver man meddela det vid provtagningen eller skicka in en blankett om ändrat samtycke i efterhand. Blanketten Ändring av samtycke (E1) finns att ladda ner från Biobank Sveriges webbplats eller kan fås vid provtagningen.

Hur får du  information om den nya lagen?

Information finns på 1177.se, men också där prov tas på vårdcentraler och provtagningsenheter. Kortfattad information kommer att finnas på regionens digitala skärmar som finns i våra väntrum och informationsblad ska finnas tillgängliga. Regionen kommer också att gå ut med information via sociala medier.

Var finns all information om den nya lagen samlad?

Mer information om biobanksprov, biobanker och den nya biobankslagen finns att läsa på Biobank Sverige eller på 1177.se (från 1 juli 2023).

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 juni 2023