Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny chef för AT- och BT-läkare

Publicerad: 2022-09-27 14:26

Lisa Jangentorp är ny läkarchef för AT- och BT-läkare inom Region Örebro län. ”Det känns väldigt spännande att få vara en del i rekryteringen av vår framtida kompetensförsörjning och att få följa och stödja AT- och BT-läkarna i deras professionella utveckling”, säger hon.

Lisa Jangentorp utanför S-huset där Utbildningscentrum har sina lokaler.  Foto: Elin Abelson

Lisa Jangentorp utanför S-huset där Utbildningscentrum har sina lokaler. Foto: Elin Abelson.

Lisa Jangentorp tillträdde sin nya tjänst på Utbildningscentrum den 1 september. Inom regionen har hon varit sedan 2015 och hon kommer närmast från tjänsten som ST-läkare i rehabiliteringsmedicin.

– Jag ser fram emot att bygga upp ett gott samarbete med regionens olika verksamheter och att tillsammans fortsätta att utveckla tjänstgöringen för våra utbildningsläkare, säger hon.

Det länsövergripande uppdraget innebär att hon har medarbetaransvar för ett antal AT- och BT-läkare i regionen samt kommer att delta i rekryteringen av dessa.

– I arbetsuppgifterna ingår bland annat också planering, utvärdering och utveckling av regionens utbildningstjänster för läkare tillsammans med övriga chefer, studierektorer och administratörer som arbetar med BT-, AT- och ST-frågor vid Utbildningscentrum, förklarar hon.

Regionens Utbildningscentrum har ett brett uppdrag och organiserar även läkarstudenters VFU vilket ger AT/BT-cheferna goda förutsättningar att samverka och skapa en röd tråd vid övergång från grundutbildning till allmän- och bastjänstgöring.

– Lisa är varmt välkommen och blir en viktig aktör i vår AT/BT-organisation, säger Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef vid Utbildningscentrum.

Våra utbildningsläkare – den framtida kompetensförsörjningen

Att påbörja en ny chefsroll innebär en del utmaningar. Det är mycket som skiljer det nya uppdraget från hennes kliniska arbete som läkare.

– Den största övergripande utmaningen jag spontant ser framför mig är att hitta lösningar för att bibehålla och vidareutveckla ett gott arbets- och utbildningsklimat för våra yngre kollegor i en sjukvård som ska räcka till på många plan, avslutar Lisa Jangentorp.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022