Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny kurs till hösten för forskningsstödjande personal

Publicerad: 2021-11-30 08:58

Det har funnits en efterfrågan kring en kurs som innefattar praktisk introduktion i klinisk forskning. ”Vi är glada att vi äntligen kan erbjuda en kurs för den som är ny i en forskningsstödjande roll”, säger Mats G Karlsson, forskningschef och initiativtagare bakom kursen.

Illustration av kvinnor i samtal.

Introduktionskursen inom Klinisk forskning omfattar 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart via Örebro universitet. Den pågår under vårterminen i form av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom Region Örebro län samt på distans via eget arbete och via Blackboard som är en webbaserad plattform.

En av de delar som ingår i kursen är Good clinical practice och efter certifiering är kursdeltagarna redo att påbörja sin karriär inom klinisk forskning.

– Vår önskan är att stärka och kvalitetsutveckla den kliniska forskningen samt att visa på den forskningsstödjande karriärvägen för vår personal. Det finns också en fortsättningskurs på avancerad nivå som kan ingå i en magisterexamen. Vi erbjuder kurserna tillsammans med Örebro universitet, berättar Mats G Karlsson.

Kursdeltagarna kommer att få en inblick i utförandet av klinisk läkemedelsprövning med en extern sponsor. Det ingår även moment med hanteringen kring akademisk klinisk studie med intern sponsor och samverkan med andra verksamheter. De ska även få träna på provhantering och hur biobanking fungerar.

Kursen riktar sig mot personal som har en yrkesexamen som sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut, tandhygienist eller motsvarande. Mer information kan du läsa på Örebro universitets hemsida. Vid frågor om kursen går det bra att kontakta Anna Axelsson, projektledare FoU Stab, som även samordnat framtagandet av introduktionskursen, på telefon 019-602 66 62.

Viktigt uppdrag vid klinisk forskning

En av de som har suttit med i arbetsgruppen för framtagandet av kursens utformning är Beatrice Backman Lönn, doktorand inom Region Västernorrland. Hon håller på att doktorera på forskningssjuksköterskans yrkesroll. Det övergripande syftet med hennes avhandling är att utveckla en ökad kunskap och djupare förståelse om forskningssjuksköterskans professionella roll i Sverige.

– Jag tycker att yrkesrollen är viktig i genomförande av klinisk forskning då forskningssjuksköterskans roll är att genomföra forskningsspecifika arbetsuppgifter med fokus på att upprätthålla hög kvalitet genom hela studieprocessen samtidigt värna om den enskilde forskningspersonens välmående, säkerhet och integritet, förklarar Beatrice Backman Lönn.

Det hon tycker är roligast med uppdraget är att arbetet är så mångfacetterat med till exempel varierande arbetsuppgifter, kontinuerlig kunskapsutveckling och självständigt arbete.

– Många som börjar arbeta som forskningssjuksköterskor upplever att de träder in i en helt "ny värld", till en arbetsroll med nya arbetsuppgifter som kräver ny kompetens, vilket kan skapa osäkerhet. Därför är det så bra att det nu finns en introduktionskurs som skapar bättre grundförutsättningar för forskningssjuksköterskan att utföra sitt nya arbete med hög kvalitet, vilket underlättar och bidrar till trygghet i övergången till den nya rollen, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 januari 2022