Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny organisation ska stödja omställningen i vården

Publicerad: 2021-05-27 11:31

Från och med den 1 januari 2021 är vårdverksamheterna i region Örebro län organiserade i nya områden. Förvaltningen har gått från tio områden till fyra – i syfte att undanröja hinder för samverkan och för att kunna arbeta smartare tillsammans.

Det nya området Område nära vård består i huvudsak av de fyra tidigare närsjukvårdsområdena samt område habilitering och hjälpmedel.

Till det nya området Område specialiserad vård hör tidigare område opererande och onkologi, område thorax, kärl och diagnostik samt område medicin och rehabilitering.

Område psykiatri och område forskning och utbildning är de andra två områdena som ingår i den nya organisationen.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Allt fler behöver vård samtidigt som det blir färre personer i arbetsför ålder.

– Vi kan inte fortsätta som vi alltid har gjort. Hälso- och sjukvården måste frigöra resurser för att möta de ökade behov som finns i samhället. Vi måste fortsätta utveckla den nära vården och koncentrera specialistsjukvården för att kunna ta hand om patienter på allra bästa sätt. Så att alla patienter får lika bra vård, oavsett var de bor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson.

– Vi behöver helt enkelt möta de nya behoven, på nya och mer effektiva sätt – genom stärkt samverkan, säger Jonas Claesson, och berättar att den nya organisationen är ett resultat av den utvärdering som gjordes i fjol när det gäller förändringen 2015 då länsklinikerna bildades. 

Vid årsskiftet bildades de nya områdena formellt och just nu pågår arbete med strukturen inom områdena. Tanken är att de nya områdena ska göra kontaktvägarna effektivare och ge en tydligare väg till beslut i gemensamma frågor. Det i sin tur innebär en förändrad chefsstruktur, då vissa tjänster försvinner och andra skapas.

Från och med i höst ska organisationsförändringen vara helt genomförd. 

Du kan läsa mer om omställningen här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021