Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny satsning på omhändertagandet av länets äldre

Publicerad: 2021-11-25 11:29

För att möta det ökade behov av insatser som finns hos länets äldre befolkning satsar Region Örebro län nu på att stärka läkarkompetensen inom äldreomsorgen. Beslutet om att fördela drygt 9 miljoner kronor för ändamålet fattades av regionstyrelsen i dag. I oktober fattade regionstyrelsen ett beslut om att inrätta en äldrevårdsöverläkare.

Inom äldreomsorgen i Örebro län finns ett allt större behov av läkarinsatser. Det beror dels på ett ökat antal äldre invånare, dels på att många äldre vill vårdas i hemmet även när det finns komplexa vårdbehov. Detta ska Region Örebro län nu möta genom att fördela statsbidrag motsvarande drygt 9 miljoner kronor mot äldrevården.

- Vi vill ge våra äldre bästa tänkbara vård och tack vare dagens beslut kan vi till exempel säkerställa kontinuiteten av läkarinsatserna inom den kommunala äldreomsorgen och utöka möjligheten till hembesök, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Satsningen innebär att inrättandet av en äldrevårdsöverläkare nu kan kompletteras med en förstärkning av nya ST-läkartjänster till allmänspecialist för att på så sätt öka tiden för insatser kopplade till länets särskilda boenden, hemsjukvård och LSS-boenden.

- På så sätt får vi ökad kvalitet och kontinuitet inom äldreomsorgen samtidigt som vi över tid kan minska våra kostnader genom att fasa ut antalet hyrläkare, säger Andreas Svahn.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2021