Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny undersökningsmetod på urologen

Publicerad: 2023-12-19 06:00

Varje år tas vävnadsprover på mellan 450 och 500 män på Urologiska kliniken på USÖ. Proverna tas för att undersöka om patienter har drabbats av prostatacancer men i runt 5 procent av fallen kan själva undersökningen leda till oönskade och i vissa fall allvarliga infektioner. Något som man på USÖ nu lyckats minska genom att vara tidigt ute med en ny metod.

Läkare undersöker en patient i en gynstol

Urologen Endre Szarkatar tar prov på en patient.

Patienter som remitteras från primärvården till Urologiska kliniken på USÖ har först haft förhöjda värden på sitt PSA-test och därefter fått göra en magnetröntgen. Kvarstår misstankar därefter om att patienten drabbats av prostatacancer så tar man ett vävnadsprov.

– Tidigare har man bedövat och gått in via ändtarmen och tagit ett prov i prostatan med en nål, förklarar Henrik Ugge, urolog och specialistläkare på USÖ. Det har i sin tur inneburit en risk för infektion eftersom att man riskerar att föra med sig tarmbakterier.

Studier har visat att 5-6 procent av patienterna som lämnat vävnadsprover drabbas av infektioner efteråt. I vissa fall blir infektionerna så allvarliga att inläggning på sjukhus blir nödvändig.

Men sedan en tid används en ny metod för att ta vävnadsprover på USÖ där man istället för att gå via ändtarmen tar provet genom huden.

– Det innebär att patienten får ligga i en gynstol och man efter bedövning tar vävnadsprovet genom huden straxt ovanför ändtarmen i perineum, säger Magnus Forsberg, urolog och specialistläkare. På det viset minskar infektionsrisken ganska rejält till omkring 1 procent.

För patienterna kan det ibland uppfattas som mer utlämnande och obehagligt att göra undersökningen i gynstol - det är dock inget som avskräcker.

– Dessutom är det ofta kvinnor som är närmast anhöriga och de har ju själva erfarenhet av hur det kan kännas och kan stötta på ett bra sätt.

På USÖ är man en av de första klinikerna i landet som använder undersökningsmetoden som förstahandsval. En av anledningarna till att inte fler följt efter ännu är att utrustningen är dyr att köpa in men på USÖ utförs den också av de allra flesta läkarna och inte som på andra ställen av några få.

– Det krävs extra utbildning för att göra själva undersökningen på det här viset och dessutom en undersökning i magnetkamera först, säger Magnus Forsberg. En annan anledning till att vi har ett bra flöde och kan erbjuda metoden regelmässigt är att vi har skickliga medicinska vårdadministratörer

som bedömer remisser och bokar in patienter utifrån vissa parametrar.

De medicinska vårdadministratörerna ser också till att digitala bilder från magnetröntgen laddas upp i provtagningsutrustningen.

– Med bilderna från magnetkameran nedladdade i ultraljudsutrustningen så har vi en bra guide till det misstänka området, konstaterar Henrik Ugge. Det gör att vi och patienten kan känna oss trygga med resultatet vare sig det är positivt eller negativt.

Under 2024 är planen att Region Örebro län ska erbjuda alla män mellan 50 och 74 år PSAtest för att upptäcka prostatacancer.

– Det kommer sannolikt att innebära en liten ökning av patienter hos oss här på urologen det första året, spår Magnus Forsberg. Men med tiden så får vi nog räkna med ett par hundra till vävnadsprover per år. Men eftersom vi har ett bra patientflöde redan idag så ser vi att vi kommer att klara det.

Text: Åsa Svennebäck
Foto: Håkan Risberg

En läkare genomför en provtagning.

En urolog tar prov på en patient.

Två läkare i ett undersökningsrum.

Henrik Ugge och Magnus Forsberg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023