Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya insatser för att eliminera hepatit C

Publicerad: 2023-01-10 09:48

Kronisk hepatit C är en virussjukdom som vanligen inte ger några symptom. Runt en fjärdedel av de omkring 30 000 personer i Sverige som har sjukdomen vet inte om att de är smittade. ”Nyligen har en nationell elimineringsplan lanserats för hepatit C. Våra forskningsresultat har tagits med i planens utformande”, säger forskaren Charlotte Lybeck.

Forskaren Charlotte Lybeck.

För att lyckas minska spridning av hepatit C krävs det stora insatser för att fånga upp och behandla de som smittats. Foto: Elin Abelson.

Efter cirka 20-30 år med kronisk hepatit C finns en ökad risk för utveckling av skrumplever, så kallad levercirros, som kan leda till levercancer och leversvikt. Tidigare var hepatit C väldigt svår att behandla, men för åtta år sedan kom nya läkemedel som medförde att i princip alla som får behandling kan botas. Världshälsoorganisationen, WHO, har satt upp ett mål att virusorsakad hepatit ska elimineras som ett globalt folkhälsohot till år 2030.

– I vår forskning såg vi att personer med skrumplever innan botande hepatit C-behandling har en lägre, men fortsatt ökad risk för levercancer även efter utläkt hepatit C. Det är viktigt att hitta hepatit C-infektion tidigt för att kunna ge behandling och undvika att patienter drabbas av skrumplever, säger Charlotte Lybeck, överläkare inom verksamhetsområde infektion på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Testning av gravida kvinnor och deras partners

För att lyckas minska spridning av hepatit C krävs det stora insatser för att fånga upp och behandla de som smittats. För att hitta personer med oupptäckt hepatit C genomfördes en studie inom mödrahälsovården i Örebro län och södra Stockholm. Där testades cirka 4000 gravida kvinnor och cirka 1000 av deras partners för hepatit C.

– Vi lade till hepatit C-testning i de rutinprover för bland annat hepatit B och HIV som tas på alla gravida kvinnor. Vi såg att andelen med kronisk hepatit C var 0,4 procent. Det  överensstämmer med tidigare uppskattningar av förekomst av hepatit C i Sverige, berättar hon.

Den effektivaste riskfaktorbaserade screeningen för att hitta personer med hepatit C inkluderar frågor om drogmissbruk, ursprung i land med hög förekomst av hepatit C och förekomst av partner med känd hepatit C.

– Våra resultat från studierna på Universitetssjukhuset Örebro har bidragit till att  flera regioner nu planerar att införa generell hepatit C testning hos gravida kvinnor, bland annat hos oss inom Region Örebro län, berättar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2023