Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya rekommendationer för resenärer som reser in i Sverige från utlandet

Publicerad: 2021-06-01 15:09

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter hemkomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. Svenska medborgare och inresande från de nordiska länderna behöver inte visa upp ett negativt covid-19 test för att få resa in i Sverige.

Texten är uppdaterad 7 juni 2021.

Regeringen har förlängt kravet på negativt test för inresa till Sverige

Undantag görs för svenska medborgare samt inresande från Norge, Finland, Danmark och Island som inte behöver visa upp ett negativt test för att få resa in i Sverige. Mer information om vilka personer som undantas från testkravet finns på regeringens webbsida med frågor och svar om bland annat kravet på negativt covid-19-test.

Rekommendation om isolering och testning efter inresa till Sverige

Resenärer från ett land dit Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor: Resenärer som de som de senaste 7 dagarna innan ankomst till Sverige befunnit sig i ett land dit UD avråder från icke-nödvändiga resor rekommenderas isolera sig efter ankomst och testa sig för covid-19. Det gäller även symtomfria resenärer. Vuxna och barn (alla åldrar) bör isolera sig minst en vecka och resenärer födda 2014 och tidigare rekommenderas provta sig för covid-19 snarast efter ankomst samt ytterligare en gång dag 5 efter ankomst. Om resenären testat negativt i samband med inresa till Sverige undantas hen från test vid ankomst, men rekommenderas fortfarande testa sig på dag 5. Läs mer på 1177.se om provtagnng.

Fullvaccinerade, symtomfria personer är undantagna från ovanstående rekommendationer oavsett var man rest innan ankomsten till Sverige.

Resenärer från EU/ESS, Schengenområdet, Storbritannien och övriga länder som är undantagna från Utrikesdepartementets avrådan om icke-nödvändiga resor: Från den 1 juni undantas symtomfria personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer från att isolera sig en vecka efter inresa och testa sig för covid-19. Dessa länder är också undantagna från UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor. Information om vilka länder som är undantagna finns på UDs webbsida. Se under rubrik UD:s avrådan.

Fortsätt följa övriga rekommendationer

Vid minsta symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig för covid-19. Det gäller även efter en resa, oavsett vilket land du rest i och oavsett om du är vaccinerad eller ej.

Mer information

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juni 2021