Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya röntgenmetoder ger patienter med njursten bättre vård

Publicerad: 2021-03-05 20:25

Två nya metoder för att bedöma njurstenar med skiktröntgen har tagits fram vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Informationen från de nya metoderna hjälper oss läkare att ge patienten bättre behandling tidigare”, säger forskaren Johan Jendeberg.

Njursten

Njursten

Med de nya metoderna går det att förutsäga vad en njursten är gjord av och om en njursten som hamnat i urinledaren kommer att komma ut av sig själv eller inte. Den här kunskapen hjälper till att ge patienten rätt behandling, exempelvis att avgöra om det behövs en operation eller om medicin behöver sättas in.

Forskningen kunde visa att stenens storlek och var den befann sig i urinledaren när den upptäcktes har störst betydelse för om den kommer ut av sig själv eller inte och en modell skapades för att förutsäga detta. Det har länge rått oenighet både i Sverige och internationellt om hur en sten ska mätas.

– Ska till exempel stenens längd, bredd eller volym användas? Vi kunde visa att det inte spelar någon roll vilket mått som används, men att vi mäter mest lika om vi använder stenens längd, vilket också är det enklaste måttet att använda. Vår forskning kommer att ligga till grund för kommande nationella riktlinjer för diagnostik av njursten med skiktröntgen, säger Johan Jendeberg, överläkare på röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

En njursten som hamnar i urinledaren är en vanlig orsak till kraftig buksmärta. Varje år genomgår cirka 400 patienter inom Region Örebro län en skiktröntgenundersökning för sin njursten. De allra flesta stenar kan behandlas med smärtlindring och kissas ut efter några dagar eller veckor.

– En del av stenarna fastnar dock i urinledaren och måste behandlas kirurgiskt med exempelvis stötvågsbehandling eller laser. Det är viktigt att kunna förutsäga vilka patienters njurstenar som behöver behandling och vilka som inte gör det. Runt 40 procent av patienterna får återfall av njursten och kan behöva förebyggande behandling, säger Johan Jendeberg.

Metod för att avgöra om en njursten består av urinsyra eller kalcium

Vissa typer av njursten kan behandlas med mediciner. Stenar som bildats genom kristallisering av urinsyra kan behandlas genom att man gör urinen basisk. Urinsyrastenar utgör cirka 10 procent av alla njurstenar, medan cirka 80 procent av stenarna består av kalcium.

– Vi utvärderade en ny metod som utvecklats tidigare här på Universitetssjukhuset Örebro för att bedöma om en sten består av urinsyra eller kalcium med hjälp av vanlig skiktröntgen. Våra resultat visade att metoden kunde förutsäga dessa två stentyper med en noggrannhet på 98 procent. Detta gör att upprepade, mer avancerade, undersökningar kan undvikas och patienten utsättas för mindre radioaktiv strålning, berättar han.

Resultaten från forskningen kommer att kunna förenkla handläggningen av patienter med njursten genom att rätt behandling kan sättas in tidigt.

– Våra resultat kommer förhoppningsvis att leda både till ett minskat lidande och minskad strålning för patienten, samt en lägre kostnad för vård och sjukfrånvaro för samhället, avslutar han.

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2021