Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya tåg och hållbarhet på regionfullmäktige

Publicerad: 2021-02-12 14:33

Beslut om nya tåg och om ett reviderat hållbarhetsprogram samt debatt om BB i Karlskoga. Det var några av punkterna som regionfullmäktige behandlade den 11 februari.

I en stor och luftig sal som möjliggjorde rejäla avstånd mellan ledamöterna sammanträdde regionfullmäktige för första gången i år.

Region Örebro läns vaccinationssamordnare Inger Nordin Olsson gästade mötet för att informera de närvarande om hur vaccinationen mot covid-19 framskrider.

- Sen har vi beslutat om att handla upp lite nya tåg och om ett hållbarhetsprogram vilket är så oerhört viktigt och som bygger på Agenda 2030. Det är en jämställd, jämlik, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för regionen, säger Susanne Stenlund, vice ordförande i regionfullmäktige.

 Under sammanträdet debatterades även frågor som till exempel Karlskoga lasarett och BB.

- Det vi varmt betonar, hela tiden som en röd tråd, är att Region Örebro län behöver tre sjukhus och det är USÖ, det är Lindesberg och det är Karlskoga. Inget annat finns, det måste vara tre länsdelssjukhus, säger Susanne Stenlund.

Innan hon avslutar med att säga:

- Håll ut, håll i och så ska vi klara den här pandemin.

Sammanfattning Regionfullmäktige den 11 februari 2021

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023