Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nyckelfonden delar ut 10,1 miljoner till 18 forskargrupper

Publicerad: 2021-04-14 09:30

I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19. ”Målet med vår forskning är att etablera nya moderna metoder för blödningskontroll”, säger forskaren Tal Hörer som tillhör en av forskargrupperna.

Tal Hörer och Louise Olsson

Forskarna Tal Hörer och Louise Olsson. De tillhör två av de arton forskargrupperna som har fått anslag från Nyckelfonden i år. Foto: Elin Abelson.

– Nyckelfonden har under de senaste åren kunnat utöka forskningsanslagen, vilket är glädjande. Årets bidrag ger möjlighet till att ytterligare stärka forskare och forskningsgrupper inom regionens hälso- och sjukvård, säger Bo Anderson, Nyckelfondens ordförande.

Unikt behandlingskoncept som räddar liv

EVTM är ett behandlingskoncept som är framtaget av Tal Hörer och hans forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro. Förkortningen står för ”EndoVascular resuscitation and Trauma Management”. Konceptet är en behandling som kan användas vid livshotande större blödningar och andra akuta tillstånd som uppstår vid exempelvis trauma, förlossning, brusten kroppspulsåder eller möjligtvis hjärtstopp.

– Vi är ett multidisciplinärt team, på Universitetssjukhuset Örebro som är pionjärer och ledande i utvecklingen av EVTM. Det ingår olika yrkeskategorier som exempelvis kirurger och narkosläkare. Vi har tagit fram ett livräddande koncept för de mest kritiskt sjuka patienterna världen över. Tack vare pengar från Nyckelfonden kan vi nu forska mer och utföra kliniska studier. Vi har flera studier på gång, säger Tal Hörer, docent och överläkare på kärl-thoraxkliniken.

Han poängterar att det roligaste med att forska är att få se hur resultatet används både lokalt och i hela världen.

– Vi har fantastiska exempel med patienter som vårt team och andra kollegor har räddat till följd av vår forskning. Det ger en otroligt bra känsla att kunna göra något bra och få hjälpa andra, säger han.

Vill förbättra diagnostiken av tarmcancer

Forskaren Louise Olsson vill tillsammans med sin forskargrupp utvärdera ett nytt test som påvisar osynligt blod i avföringsprov. Symptom från tarmen är vanliga men ofta ospecifika och de kan vara svåra att bedöma.

– Vår förhoppning är att det här är ett test som läkare i primärvården framöver kan ha nytta av bland patienter som söker med symtom som kan tyda på tarmcancer, säger Louise Olsson, överläkare och enhetschef på Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro).

Många patienter remitteras till utredning men endast en liten andel visar sig ha tarmcancer. Tester för att påvisa osynligt blod i avföringen har funnits länge men de har inte varit pålitliga. Nu har det kommit nya immunologiska tester som är mer tillförlitliga men det är ännu inte klarlagt hur säkra de är för att identifiera individer med mycket låg risk för tarmcancer.

– Vi kommer att genomföra en nationell studie. Målet är att klargöra hur de nya testerna kan användas på bästa sätt. Att få ett anslag från Nyckelfonden betyder naturligtvis väldigt mycket, utan anslag är det svårt att åstadkomma något. Vi kommer att använda det som ersättning till vårdcentraler för deras arbete att informera patienter om studien, berättar hon.

Studien kommer att omfatta minst 2500 patienter som är över 40 år. Förhoppningen är att på ett säkert sätt kunna undvika koloskopi om testet är negativt. En annan möjlighet är att höga koncentrationer blod ska medföra att undersökningen görs skyndsamt.

Nyckelfondens forskningsbidrag 2021 delas ut till följande forskningsgrupper:

 

Antonis Valachis Kliniska förloppet, behandlingsmönster och molekylär kartläggning av metaplastisk bröstcancer 700 000 kronor
Axel Nordenskjöld Effekter av elektrokonvulsiv terapi vid svår psykisk sjukdom 350 000 kronor
Bo Söderquist Bakteriell diversitet och förekomst av antibiotika-resistensgener i normalfloran hos patienter som ska genomgå ledprotesoperation 750 000 kronor
Elisabet Tina Rituximab-behandling vid multipel skleros med fokus på immunförsvar och hjärntrötthet 280 000 kronor
Elisabeth Westerdahl Fysioterapi och infektionskontroll av andningshjälpmedel för att minska lungkomplikationer efter thoraxkirurgi 500 000 kronor
Farhan Bazargani Retentionstrådar för att bihehålla behandlingsresultatet efter tandregleringsbehandling; en randomisrad kontrollerad studie med 5-års uppföljning 130 000 kronor
Gisela Helenius Tidig upptäckt av återfall efter behandling av cancer i huvud-halsområdet 650 000 kronor
Gustav Jarl Benamputationer i Sverige 100 000 kronor
Johan Bohr Kartläggning av det förvärvade immunförsvaret i tunn -och tjocktarm vid mikroskopisk kolit, med fokus på CD8+ mördar-T-celler och deras betydelse för den minskade risken för koloncancer 500 000 kronor
Jonas Halfvarson Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom 1 400 000 kronor
Lisa Kurland Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen 450 000 kronor
Louise Olsson Utvärdering av nytt test för påvisande av osynligt blod i avföringsprov bland patienter som söker i primärvården med symtom som kan tyda på tarmcancer 450 000 kronor
Michiel van Nieuwenhoven Kartläggning och behandling av patienter med irritabel tarm syndrom inom primärvården: en randomiserad kontrollerad studie 500 000 kronor
Olof Hultgren Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion 800 000 kronor
Sabina Davidsson Immunförsvarets roll vid utvecklingen av aggressiv peniscancer 900 000 kronor
Stefan Särnblad Identifiering av nya genetiska orsaker till hjärtmuskelsjukdom hos barn och ungdomar i Sverige 400 000 kronor
Tal Hörer Minimalinvasiva kirurgiska behandlingar av akuta blödningar i stora kretsloppet. Utvecklande av ett nytt behandlingskoncept EVTM (EndoVascular resuscitation and Trauma Management) 500 000 kronor
Yang Cao Studier av moderkaksvävnad för att öka förståelsen för regleringen av fostertillväxt 750 000 kronor

 

 

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021