Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nyckelfonden delar ut 13 miljoner till 22 medicinska forskningsprojekt

Publicerad: 2022-06-07 08:00

Sedan starten 1989 har Nyckelfonden delat ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt inom Region Örebro län. Det unika med fonden är att den stöder den medicinska och patientnära forskningen i regionen. Resultaten av forskningen har kommit länsinvånarna direkt till godo genom bland annat förfinade operationstekniker, mer precisa diagnoser och bättre behandlingsmetoder.

Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse, och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden.

Maria Rommerud, ordförande i Familjen Alvenius stiftelse, och Marie Svensson, stiftelseansvarig Nyckelfonden. Foto: Elin Abelson.

I år delar Nyckelfonden ut 13 miljoner kronor till 22 olika medicinska forskningsprojekt. Forskningsprojekten fördelar sig inom flera olika forskningsområden som hjärt-kärlsjukdomar, inflammation vid tarmsjukdom, genetisk profil vid olika cancerformer, diabetes hos gravida och riktad träning till vuxna med ADHD.

En nyhet för i år är det nyetablerade samarbetet med Familjen Alvenius stiftelse, som i år har bidragit med drygt 1,9 miljoner kronor till forskning inom regionen via Nyckelfonden.

– Vi valde att starta ett samarbete med Nyckelfonden då vi vill gynna forskningen i regionen och där vi vet att pengarna mer eller mindre oavkortat används i olika forskningsprojekt tack vare Nyckelfondens låga omkostnader säger Maria Rommerud ordförande i Familjen Alvenius Stiftelse.

Enligt Bo Anderson, ordförande för Nyckelfonden är det en stor fördel att Nyckelfonden och näringslivet går samman för att gynna forskningen i regionen. Det ökar hela regionens konkurrenskraft och drar till sig intresse från hela forskarsverige.

– Jag ser verkligen fram mot ett samarbete med Alvenius under många år framåt, poängterar Bo Anderson.

Nyckelfondens stiftelseansvariga Marie Svensson understryker att det finns mycket värdefull forskning inom Region Örebro län och att målet framöver är att utveckla samarbeten med flera företag i regionen som vill bidra till en attraktiv och hållbar region.

– Genom vår forskning lockar vi till oss bättre kompetens till sjukvården och den i sin tur möjliggör bättre sjukvård för våra länsbor, säger hon.

Forskningsstöd från Nyckelfonden 2022

I listan nedan kan du se alla forskningsprojekt som beviljats medel från Nyckelfonden. 

 

En gåva till Nyckelfonden bidrar till fler friska år genom bättre behandlingar, säkrare undersökningsmetoder, mer precisa diagnoser och förfinade operationsmetoder. Ge en gåva

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022