Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningsstöd från Nyckelfonden 2024

Publicerad: 2024-04-15 08:26

Sedan starten 1989 har Nyckelfonden möjliggjort lokal medicinsk forskning i en omfattning som nog ingen trodde skulle vara möjlig. Då var målsättningen att få in 30 000 kr genom att sälja pins. I år har fonden beviljat 13,8 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt i Örebro län.

Ole Fröbert läkare och forskare

”Om behandlingen visar sig ha den förväntade effekten, kan besparingen för regionen uppgå till tiotusentals kronor per patient", säger Ole Fröbert, professor och överläkare på USÖ. Foto: Håkan Risberg

Nu är det klart vilka lokala forskare som får medel från Nyckelfonden 2024. Som vanligt går pengarna till en bredd av olika diagnoser och enbart till medicinsk forskning som bedrivs i Örebro län. Men vad betyder forskningen konkret för alla oss som bor och får vård här i vårt län? För att få en uppfattning om det ska vi titta närmare på hjärtläkaren Ole Fröberts nya forskningsprojekt, som fått stöd från Nyckelfonden 2024.

Nytt projekt kan minska lidande och spara skattepengar

Tänk om det fanns ett billigt och enkelt sätt att minska komplikationerna efter en hjärtoperation. Och därigenom bespara patienten lidande och regionen skattepengar och vårdresurser. Det hoppas Ole Fröbert kunna uppnå genom sitt nya forskningsprojekt. Han ska undersöka om behandling med ett välbeprövat diabetesläkemedel inför en bypassoperation kan minska förekomsten av förmaksflimmer och akut njurskada efter operationen.

Bypasskirurgi är en etablerad behandling vid avancerad kranskärlssjukdom för att minska symtom och risken för hjärtinfarkt och död. Efter en bypassoperation är det mycket vanligt att patienten drabbas av komplikationer som förmaksflimmer och/eller akut njurskada.

”En patient som drabbas av de här komplikationerna kräver intensivare vård och övervakning jämfört med en patient som inte drabbas”, säger Ole Fröbert. ”Det kan innebära behov av ytterligare medicinering och potentiellt inläggning på intensivvårdsavdelning för att stabilisera tillståndet. För patienter som drabbas av hjärtflimmer är konsekvensen ofta livslång behandling med blodförtunnande läkemedel, som sätts in för att reducera risken för stroke. Akut njurskada efter en bypassoperation är en riskmarkör för sämre långtidsöverlevnad”, förklarar han.

Har du någon uppfattning om hur mycket pengar regionen skulle kunna spara om projektet visar så goda resultat som du hoppas på och detta skulle bli standardbehandling inom Region Örebro län?

”Om behandlingen visar sig ha den förväntade effekten, kan besparingen uppgå till tiotusentals kronor per patient som för närvarande drabbas av njurskada och/eller hjärtflimmer. Det beror helt enkelt på kortare vårdtider och ett minskat behov av intensivvård”, säger han.

Som jämförelse skulle den förebyggande behandlingen med diabetesläkemedlet kosta regionen ca 450 kr per patient.

Vad betyder pengarna från Nyckelfonden för din forskning?

”Pengarna från Nyckelfonden har gjort forskningen möjlig! Och det känns bra att genomföra studier med såväl lokalt som nationellt stöd. Då är forskningen väl förankrad”, avslutar han.

Livsviktig forskning nära dig

Nyckelfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till medicinsk forskning i Örebro län. Tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan Nyckelfonden varje år dela ut 10-15 miljoner kronor till den lokala forskningen, som förbättrar vården för alla som bor i vårt län. Mer information finns på www.nyckelfonden.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024