Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt instrument gör analyser på arvsmassan billigare och snabbare

Publicerad: 2023-05-17 16:55

Nu har enheten Clinical Genomics på Universitetssjukhuset Örebro möjlighet att erbjuda en effektivare forskningsprocess vid genetiska analyser. Tack vare det nya instrumentet går det att studera större delar av arvsmassan hos olika organismer till en lägre kostnad.

bild på Bianca Stenmark, Head of Facility för Clinical Genomics Örebro

Bianca Stenmark, Head of Facility för Clinical Genomics Örebro. Foto: Elin Abelson.

– Med det nya instrumentet kommer vi kunna genomföra fler projekt från forskare på Örebro universitet och inom Region Örebro län som har kliniska projekt där man vill undersöka genomiken - hela vår arvsmassa, säger Bianca Stenmark, Head of Facility för Clinical Genomics Örebro.

Instrumentet lämpar sig speciellt där forskaren vill använda sig av större genpaneler eller exomsekvensering vilket innebär att man studerar den proteinkodande delen av arvsmassan.

Nya möjligheter inom klinisk forskning

– Exomsekvensering används främst för att studera ärftliga sjukdomar och komplexa sjukdomar, alltså sjukdomar som orsakas av förändringar i flera gener, såsom diabetes, psykiatriska och reumatiska sjukdomar, berättar hon.

Det nya instrumentet liknar den utrustning som funnits på enheten sedan 2013 då sekvensering började användas.

– Första gången vi började sekvensera studerade vi främst arvsmassan hos bakterier, som är väldigt liten i förhållande till människans, för smittspårning. Det nya instrumentet har fördelen jämfört mot våra andra instrument att den kan sekvensera mycket fler prover samtidigt, den kan sekvensera ett helt humant genom och kostnaden halveras.

Bianca ser möjligheter både inom den kliniska forskningen men också den kliniska diagnostiken i framtiden, exempelvis för att slippa odla bakterier och svampar. I dagsläget tar det några dagar för långsamt växande mikroorganismer.

– Vi hoppas att vårt nya instrument ska vara till hjälp för våra forskare att utveckla morgondagens teknik, till exempel kunna diagnosticera infektionssjukdomar snabbare genom att ta reda på alla olika mikroorganismer som finns i provet via deras arvsmassa med hjälp av denna typ av teknik.

Den nya tekniken sekvenserar arvsmassan oavsett om det är ett djur, en bakterie, svamp eller virus.

Faktaruta

Metagenomik

Att analysera alla mikroorganismers genetiska material i ett prov kallas för metagenomik och gör att man kan hitta alla bakterier, svampar, parasiter och virus i ett kliniskt prov utan att veta vilken specifik patogen man letar efter. I dagsläget använder man specifika analyser för att diagnosticera infektionssjukdomar, exempelvis PCR, för varje misstänkt patogen, men då måste man på förhand veta vilka patogen man misstänker.

Genomet

Genom eller arvsmassa är en beteckning på en organisms samtliga gener. Genomet är organismens fullständiga DNA-sekvens.

Genpaneler

Istället för att sekvensera en individs fullständiga genom, vilket genererar mycket mer information än vad man behöver, kan man studera utvalda av gener som grupperats ihop utifrån en viss sjukdom och kan sekvenseras i en och samma körning. Exempelvis en genpanel för cancer innehåller grupperingar av gener som är relaterade till cancer och är mycket kostnadseffektivare än att sekvensera hela genomet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2023