Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt internationellt frågeformulär framtaget för hörselnedsatta

Publicerad: 2022-08-25 12:59

Hörselnedsättning påverkar livet på olika sätt för den som drabbas. Eftersom nedsättningen i de flesta fall inte går att bota ligger fokus istället på hörselrehabilitering. Forskaren Elin Karlsson vid Audiologiskt forskningscentrum har tagit fram ett internationellt frågeformulär. ”Det nya frågeformuläret fokuserar på hur det fungerar för hörselnedsatta i deras vardagsliv”, säger hon.

Forskaren Elin Karlsson, foto Karin Notsten.

Forskaren Elin Karlsson, foto Karin Notsten.

Det nya frågeformuläret som tagits fram heter Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire, HFEQ. Formuläret är baserat på en internationell klassifikation för funktion, funktionsnedsättning och hälsa.

Det är det första självskattningsinstrumentet som mäter vardagsfunktion för personer med hörselnedsättning som är framtaget utifrån ett internationellt perspektiv.

– Tanken är att instrumentet ska kunna användas i både låg- och höginkomstländer samt inom olika kulturer. Vi har utvärderat frågeformuläret i forskningen och resultatet visade att frågorna är relevanta för vuxna personer med hörselnedsättning i flera länder, säger Elin Karlsson, audionom, vid Audiologiskt forskningscentrum samt tidigare doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Vardagsfunktioner ska kartläggas

Framöver är förhoppningen att frågeformuläret kan användas både inför en hörselrehabilitering vid kartläggning av vardagsfunktion och problemsituationer.

– Resultaten i studien visade att vissa ordval och exempel behöver förtydligas lite innan frågeformuläret kan börja användas inom hälso- och sjukvården. Formuläret kan också användas som utvärdering efter en rehabiliteringsåtgärd och för att säkerhetsställa kvaliteten på vården som patienten får, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022