Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bättre vägledning för ungas yrkesval

Publicerad: 2021-02-10 15:41

Örebro län har i dagarna fått projektmedel från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att starta ett Europeiskt partnerskap genom projektet #Guidance – digital tools and methods. Projektet ska bland annat jobba för att digitala miljöer blir mer inkluderande när det handlar om att hjälpa och vägleda elever inför deras studie- och yrkesval.

Under hösten 2020 utlyste Universitets- och högskolerådet extra medel inom Erasmus+ programmet: Strategiskt partnerskap för att möta utmaningar i spåret av Corona-pandemin.

Corona-pandemin har tvingat många sektorer och branscher att ställa om sina verksamheter på olika sätt.  Arbetet med att hjälpa  och vägleda elever vidare på sin utbildningsresa har också satts på prov under pandemin.

Personal som arbetar med karriärvägledning har därför experimenterat med nya sätt att coacha och interagera med eleverna, främst genom digitala verktyg och metoder. De utmaningar man då ställts inför har varit många och just nu finns det behov av både teoretisk kunskap och bästa praxis för att skapa väl fungerande och inkluderande digitala miljöer. Man vet också att den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inte är jämlik och Corona-pandemin har synliggjort dessa brister ännu tydligare.

Digitala verktyg

För att komma tillrätta med detta har alltså projektet #Guidance skapats. Projektet ska utveckla digitala verktyg för inkluderande miljöer samt utbildningspaket och material för lärare och vägledare.

Projektets långsiktiga mål är att :

  • Främja social integration och jämlikhet
  • Främja att fler ungdomar och studenter slutför sin utbildning och ökar deras möjligheter att få jobb
  • Främja att fler ungdomar och studenter gör väl genomtänkta studieval
  • Ökad upplevd hälsa och hopp för framtiden bland unga människor och studenter.

Projektet startar den 1 april 2021 och avslutas den 31 mars 2023.

Region Örebro län är projektägare och Laila Berglund är projektledaren som ska samordna arbetet med partners från fem EU- länder.

- Vi valde att bjuda in till en bred samverkan med syfte att bygga ett partnerskap med en mix av olika kompetenser, erfarenheter och engagemang. Då kan vi lära av varandra, få inspiration och tillsammans utveckla metoder och arbetssätt för att möta de utmaningar som pandemin har synliggjort. Det känns oerhört roligt och viktigt att vi fått denna möjlighet och jag ser fram emot kommande två år då vi också kommer knyta till oss lokala skolor och kommuner i Örebro län.

 

Övriga deltagande partners i projektet är:  

  • Competence Sverige, Västerås
  • Norrköping kommun
  • Satakunta University of Applied Sciences, Finland
  • Lousada kommun, Portugal
  • Stebo, Belgium
  • Kekava och Valmiera kommun, Lettland

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023