Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt stöd- och informationsmaterial för personer med långvarig smärta

Publicerad: 2022-11-03 14:10

Rehabiliteringsmedicinska smärtmottagningen har tagit fram ett stöd- och informationsmaterial för personer som lever med långvarig smärta. Det handlar om hjälp till självhjälp, och förhoppningsvis kan stödet ge hjälp i ett tidigt skede och förebygga att besvären förvärras.

I stödmaterialet har man samlat övningar, boktips och reflektionsfrågor. Dessutom finns information till anhöriga att ta del av. Helt enkelt en samling strategier och råd som kan bidra till att smärtan inte tar en för stor plats i livet.

Nås med Bank-ID

Sidan ligger ute på webben på adressen sob.1177.se och är öppen för alla att ta del av – om man har e-legitimation. Man behöver ingen pågående vårdkontakt. Efter att man loggat in väljer man Region Örebro län och därefter Att hantera långvarig smärta.

Tanken med materialet är att om de som har besvär tar del av det tidigt kanske de inte ens behöver hamna på smärtmottagningen.

Ungefär hälften av alla sjukvårdsbesök som görs har med smärta att göra. Så det är många personer som är målgrupp för stödmaterialet.

Bra även för vårdgivare

Materialet är också ett bra stöd till vårdgivare, då smärta således är något som väldigt många möter hos sina patienter, oavsett vad de behandlas för. Då kan vårdpersonal tipsa om detta stödmaterial och bidra till att de som har ont får strategier att leva efter för att hantera smärtan, vilket  förhoppningsvis kan förhindra att värken förvärras. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2022