Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nytt virtuellt sårcentrum – digitala medel ska förenkla för patient och medarbetare

Publicerad: 2022-10-03 15:49

Region Örebro län har fått ett virtuellt sårcentrum. Patienter med svårläkta eller svårdiagnostiserade sår kan nu få specialisthjälp direkt på sin vårdcentral. Genom att arbeta med digitala medel kan regionen hjälpa patienter på ett mer effektivt sätt, vilket kan underlätta för vården. – Målet för vårt initiativ är att det ska bli färre patienter med svårläkta sår på våra vårdcentraler genom att specialistråden gör att såren läker snabbare, säger överläkare Tomas Vikerfors.

Väntrum, Kopparbergs vårdcentral.

Hur kan vården förenkla läkningen av svårläkta och svårdiagnostiserade sår? Det är en fråga som har diskuterats i många år bland sårexperter. I Region Örebro län har ett virtuellt sårcentrum tagits fram i hopp om att underlätta processen för både patient och medarbetare i vården.

Digital specialistbedömning på vårdcentral

Det här betyder att patienter med svårläkta eller svårdiagnostiserade sår nu kan få specialistbedömning redan när de kommer till sin vårdcentral eller till kommunal vård. Med en mobiltelefon och högtalare kan specialistläkare delta i ett digitalt patientmöte. På vårdcentralen kopplar en distriktsläkare eller distriktsköterska upp sig i mötet med patienten. Det betyder att patienten kan få specialisthjälp utan att behöva åka till ett av länets sjukhus.

Tomas Vikerfors är infektionsläkare på Region Örebro län och ingår i regionens kompetensgrupp för sår. Han är även en av initiativtagarna.

 – Det här är en stor vinst för både patient och vården, berättar han. Genom att en specialist kan bemöta flera patienter på olika vårdcentraler i länet digitalt, kan fler sårbedömningar hinnas med. Det här bidrar till en mer effektiv användning av våra resurser.

Svårläkta sår ett växande problem

Svårläkta sår är ett växande problem i vår befolkning. Kravet på tillgänglighet ökar eftersom tidig vård gynnar prognosen för sårläkning. Arbetet med att få fram ett virtuellt sårcentrum har också möjliggjorts med hjälp av regionens enhet för digitala vårdmiljöer inom hälso- och sjukvården. Våren 2022 nåddes godkända kvalitetskrav.

– Det här innebär att bedömningen på distans blev minst lika god som om man var närvarande i rummet, säger Tomas Vikerfors.

Sedan september 2022 är det virtuella sårcentrumet i drift. Förhoppningen är att Region Örebro län ska få färre sårpatienter genom att specialistråden ger ett lokalt lärande och en förbättrad vård.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2022