Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nyvalda politiker tar plats i styrelse och nämnder

Publicerad: 2022-12-07 15:19

Nu är det klart vilka ledamöter som under de kommande fyra åren ska sitta i Region Örebro läns regionstyrelse och nämnder. Valen till de olika posterna genomfördes vid fullmäktigesammanträdet den 7 december.

Regionfullmäktige


Vid årsskiftet stiger de politiker som under den gångna mandatperioden suttit i regionstyrelsen och i nämnderna åt sidan för att ge plats åt sina efterträdare. Efterträdarna, där en del namn är nya medan andra är bekanta, valdes vid årets sista regionfullmäktige.

I regionstyrelsen kommer Andreas Svahn (S) att fortsätta som ordförande. I regionstyrelsen får han bland annat sällskap av Charlotta Englund (C) som blir vice ordförande och Sebastian Cehlin (M) som blir 2:e vice ordförande.

Som regionråd valdes följande politiker: Andreas Svahn (S), Nina Höijer (S), Joakim Carlsson (S), Jenny Steen (S), Behcet Barsom (KD) och Charlotta Englund (C).

Som oppositionsråd valdes Sebastian Cehlin (M), Anna Nordqvist (M) på 50 procent, Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD) på 50 procent, Jessica Carlqvist (V), Willhelm Sundman (L) på 70 procent och Markus Allard (Örp) på 40 procent.

I övrigt kommer nämndernas presidium att se ut så här:

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ordförande Behcet Barsom (KD)

Vice ordförande Jenny Steen (S)

2:e vice ordförande Anna Nordqvist (M)

Folktandvårdsnämnd

Ordförande Kristine Andersson (S)

Vice ordförande Emilia Molin (C)

2:e vice ordförande Jan Murman (SD)

Servicenämnd

Ordförande Alesia Goncharik (S)

Vice ordförande Lars-Göran Zetterlund (C)

2:e vice ordförande Greger Persson (SD)

Kollektivtrafiknämnd

Ordförande Nina Höijer (S)

Vice ordförande Magnus Lagergren (KD)

2:e vice ordförande Erik Baecklund (M)

Regional tillväxtnämnd

Ordförande Charlotta Englund (C)

Vice ordförande Joakim Carlsson (S)

2:e vice ordförande Patrik Nyström (SD)

Kulturnämnd

Ordförande Torbjörn Ahlin (C)

Vice ordförande Ulla Bergström (S)

2:e vice ordförande Willhelm Sundman (L)

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Ordförande Gunn Öjebrandt (KD)

Patientnämnd

Ordförande Eje Cesar (KD)

Vice ordförande Bo Åkerling (C)

2:e vice ordförande Anna Stark (M)

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Ordförande Erica Gidlöf (KD)

Vice ordförande Stefan Hven (S)

2:e vice ordförande Anna Nordqvist (M)

Beredning för psykiatri

Ordförande Anna Gunnarsson (C)

Vice ordförande Daniel Andersson (S)

2:e vice ordförande Kristian Berglund (M)

Beredning för Nära vård

Ordförande Carina Dahl (S)

Vice ordförande Markus Lundin (KD)

2:e vice ordförande Willhelm Sundman (L)

Beredning för forskning och utbildning

Ordförande Fredrika Jakobsen (S)

Vice ordförande Margareta Ehnfors (KD)

2:e vice ordförande Tom Persson (SD)

Demokratiberedning

Ordförande Torgny Larsson (S)

Vice ordförande Bo Rudolfsson (KD)

2:e vice ordförande Ola Karlsson (M)

Regionens revisorer

Ordförande Sara Dicksen (M)

Vice ordförande Anders Larsson (C)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2022