Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ögonpatienter drabbade av biverkningar

Publicerad: 2024-05-24 10:23

Ett tiotal patienter som den senaste tiden fått injektionsbehandling mot förändringar i gula fläcken på Ögonmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har drabbats av biverkningar i form av inflammation i ögat.

Injektionsspruta och flaska

Behandlingen är vanlig och under ett år får ca 1100 patienter tillsammans drygt 6500 sådana injektioner på ögonmottagningen USÖ.

Sedan januari 2024 används i Örebro det registrerade läkemedlet Vabysmo® eftersom det i internationella studier visat mer långvarig effekt jämfört med andra registrerade läkemedel.

Inga allvarliga biverkningar är rapporterade varken i de kontrollerade studierna eller i praktiskt bruk i övriga europeiska länder eller USA där Vabysmo® använts sedan 2022.

Biverkningarna anmäldes omedelbart till läkemedelsbolaget Roche som är tillverkare av Vabysmo®.

Likaså rapporterades biverkningar till företaget som tillverkar sprutorna. Biverkansrapport är skriven till Läkemedelsverket enligt rutin liksom avvikelse i regionens egna avvikelsesystem. Information är given till chefläkare och områdeschef.

Alla patienter har snabbt fått behandling mot inflammationen och förbättras.

På USÖ har man nu valt att pausa användandet av Vabysmo® och gått tillbaka till tidigare använt läkemedel tills ytterligare fakta om orsaken till inflammationerna har kommit fram.

Det är högst beklagligt med biverkningar av läkemedel.

Tyvärr kan detta inträffa och patienterna som drabbats har möjlighet att få ersättning för sveda och värk via Läkemedelsförsäkringen.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2024