Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ökat samarbete mellan folkbiblioteken i länet

Publicerad: 2021-09-08 14:40

Ett fördjupat samarbete mellan folkbiblioteken i nio av länets kommuner och en gemensam bibliotekswebb. Det kan bli resultatet av det projekt som Region Örebro läns kulturnämnd fattat beslut om att ge 350 000 kronor i ekonomiskt stöd.

En hand ställer in böcker i en bokhylla.

Folkbibliotekscheferna i kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Lekeberg och Laxå vill undersöka möjligheten till ett närmare samarbete. Detta ska bland annat uppnås genom att skapa en gemensam bibliotekskatalog och en gemensam bibliotekswebb.

Hur formerna för detta samarbete skulle kunna se ut ska nu utredas i form av ett projekt och där vill kulturnämnden bidra genom att skjuta till 350 000 kronor. Bland annat ska projektet utreda förutsättningarna för ett framtida samarbete och också tillhandahålla ett kunskaps- och beslutsunderlag för hur ett sådant samarbete kan se ut.

- Jag är övertygad om att ett samarbete över kommungränserna kommer att ge ett stort mervärde för kommuninvånarna i form av en bättre, mer likvärdig och hållbar service från folkbiblioteken, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Genom det nu aktuella projektet knyter de medverkande kommunerna an till en stark trend inom bibliotekssverige där bibliotekssystem, webbsidor och mediebestånd i stor utsträckning delas.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023