Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Operationsteam ska korta vårdköerna

Publicerad: 2023-01-26 10:45

Region Örebro län har genomfört en upphandling av externa operationsteam för att dels minska väntetider till operation, dels förbättra arbetsmiljön för regionens medarbetare.

Operationsteam som opererar-

 

Under pandemin tvingades vi göra nödvändiga omprioriteringar vilket tillsammans med kapacitetsminskningar till följd av bland annat bemanningsproblem har medfört långa operationsköer. Eftersom det är ett bekymmer för så väl patienter som personal vill vi åtgärda det så fort som möjligt och då är externa operationsteam en väg framåt, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De externa operationsteam som nu upphandlats består av narkosläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och undersköterska. Tanken är att teamen ska kunna bedriva vård på så väl Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett som Universitetssjukhuset Örebro under avtalstiden 1 mars år 2023 till 28 februari år 2025. Kostnaden för de två åren uppgår till 150 miljoner kronor.

Genom att ta in externa operationsteam kan vi snabbare erbjuda patienterna vård samtidigt som vi kan ge våra medarbetare lite andrum. Kortare köer leder också till minskade kostnader för den vård vi måste köpa in och ökade intäkter från den vård vi kan sälja, säger Behcet Barsom.

Parallellt med arbetet med de externa operationsteamen har Region Örebro län på olika sätt planerat för, och också genomfört, andra operationssatsningar. Det handlar bland annat om att ta in egna medarbetare kvällstid och helger samt rekommenderat och hjälpt patienter att söka sig till andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar även vidare för att på sikt kunna möta vårdbehovet med egna resurser men i nuläget görs bedömningen att krafter utifrån är nödvändiga.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2023