Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Öppen utlysning: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter

Publicerad: 2021-09-06 10:59

Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande kan söka upp till 150 000 kronor.

Pojke som skapar, pojke som läser och pojke som dansar

Ansök här

Skicka in din ansökan senast 5 oktober (länk till ansökningsformulär) 

När kan man söka?

Ansökan är öppen mellan 6 september och 5 oktober 2021.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra en satsning med syfte att stärka pojkars kulturutövande.

När ska satsningen genomföras?

Medel beviljas under 2021. Aktörer som beviljas medel kan genomföra aktiviteter under 2021-2022.

Vad kan man söka för?

Satsningen ska vara långsiktig och främja pojkars utövande av kultur på lång sikt. Aktiviteter som sökande planerar att genomföra kan vända sig till åldersgrupper mellan 6-25 år.

Prioriteringar:

  • Kulturslag där pojkar är underrepresenterade
  • Långsiktighet efter att medlen är använda
  • Spridning i länet
  • Spridning utifrån ett socioekonomiskt perspektiv

Hur mycket kan man söka?

Det går att få maximalt 150 000 kronor per aktör.

Bakgrund

Den 2 juni 2021 beslutade Region Örebro läns Kulturnämnd att göra en särskild satsning för att stimulera pojkars kulturdeltagande genom en öppen utlysning på 500 000 kronor till organisationer och kulturskapare i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023