Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Öppen utlysning: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter

Publicerad: 2021-09-06 10:59

Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande kan söka upp till 150 000 kronor.

Pojkar utövar kulturaktiviteter: konst, litteratur och dans

Ansök här

Skicka in din ansökan senast 5 oktober (länk till ansökningsformulär) 

När kan man söka?

Ansökan är öppen mellan 6 september och 5 oktober 2021.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra en satsning med syfte att stärka pojkars kulturutövande.

När ska satsningen genomföras?

Medel beviljas under 2021. Aktörer som beviljas medel kan genomföra aktiviteter under 2021-2022.

Vad kan man söka för?

Satsningen ska vara långsiktig och främja pojkars utövande av kultur på lång sikt. Aktiviteter som sökande planerar att genomföra kan vända sig till åldersgrupper mellan 6-25 år.

Prioriteringar:

  • Kulturslag där pojkar är underrepresenterade
  • Långsiktighet efter att medlen är använda
  • Spridning i länet
  • Spridning utifrån ett socioekonomiskt perspektiv

Hur mycket kan man söka?

Det går att få maximalt 150 000 kronor per aktör.

Bakgrund

Den 2 juni 2021 beslutade Region Örebro läns Kulturnämnd att göra en särskild satsning för att stimulera pojkars kulturdeltagande genom en öppen utlysning på 500 000 kronor till organisationer och kulturskapare i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023