Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebroare med på lista över världens mest framstående forskare

Publicerad: 2021-11-19 09:26

På listan med över 6 600 betydande forskare i världen är cirka 50 forskare från Sverige. En av dem är Magnus Unemo, molekylär mikrobiolog på Universitetssjukhuset Örebro och docent på Örebro universitet. ”Jag känner mig enormt hedrad att omnämnas på denna lista tillsammans med många mycket prominenta forskare i allehanda discipliner och från många länder globalt”, säger han.

Forskaren Magnus Unemo.

Forskaren Magnus Unemo. Foto: Elin Abelson.

Magnus Unemo är i fint sällskap på listan tillsammans med bland annat 24 Nobelpristagare. Årets pristagare i fysiologi eller medicin är två av dem. Forskarna som har kvalat in kommer från mer än 70 länder världen över.

Listan är sammanställd av företaget Clarivate och bygger på forskarnas publiceringar det senaste decenniet och hur stor påverkan de har haft inom sina olika forskningsfält.

Samarbetscenter med internationell spetsforskning

Magnus Unemo arbetar på laboratoriemedicinska kliniken och hans forskning, som han bedriver tillsammans med sina forskningskollegor, fokuserar på så kallade STI som betyder sexuellt överförbara infektioner, och framförallt gonorré.

– Jag leder ett WHO, Världshälsoorganisationen, samarbetscenter eller expertlaboratorium för dessa infektioner och bland många andra uppdrag så ska vi bedriva internationell spetsforskning, säger Magnus Unemo.

Detta WHO samarbetscenter är direkt kopplat till WHO:s högkvarter i Genevé i Schweiz. Mycket av forskningen handlar om antibiotikaresistens som gör att infektioner som gonorré har blivit mycket svårbehandlade, molekylära mekanismer för denna antibiotikaresistens samt att optimera nuvarande behandlingar samt hitta nya behandlingsalternativ.

– Men vi bedriver också många studier gällande epidemiologi, det vill säga där vi med hjälp av de senaste genetiska metoderna studerar hur dessa infektioner sprids nationellt liksom internationellt, berättar han.  

Forskningen har uppmärksammats mycket internationellt och forskargruppen har till exempel utfört pre-kliniska studier av de flesta nya behandlingsalternativ som har nått kliniska studier för behandling av gonorré.

– Vi är också med och leder den globala antibiotikaresistensövervakningen som WHO har för gonorré. Vårat uppdrag inkluderar att vi ska bistå WHO med spetsforskning och -utveckling gällande sexuellt överförbara infektioner, men även expertråd och vi ska också bistå andra länder med expertis. Avslutningsvis vill jag säga att det är mycket trevligt att kunna representera samt marknadsföra Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro på detta sätt. Att vi finns med på listan visar på en fin och välfungerande miljö för forskning, utveckling och utbildning i Örebro, säger han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022