Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebroforskare bidrar till minskning av sexuellt överförbara infektioner

Publicerad: 2022-11-22 15:46

127 miljoner människor får varje år klamydia och 87 miljoner får gonorré. Sexuellt överförbara infektioner är ett stort folkhälsoproblem världen över. ”Genom forskningen har vår kunskap ökat kring hur infektionsläget är i Sverige. Vi vet nu mer om vilka typer av bakterier som cirkulerar och det underlättar för vårdens arbete framåt”, säger Ronza Hadad, biomedicinsk analytiker på Universitetssjukhuset Örebro.

Provtagning och forskaren Ronza Hadad.

Gonorrébakterien är mycket föränderlig och benägen att utveckla antibiotikaresistens. Forskaren Ronza Hadad. Foto: Elin Abelson.

Vaccinutveckling är en viktig punkt för att kunna minska den globala spridningen av klamydia och gonorré. Forskaren Ronza Hadad har varit med och utvärderat en vaccinkandidat  som är utvecklad i Örebro mot klamydiainfektion med fokus att förhindra smittspridning och komplikationer kopplat till infektionen.

– Mitt fokus har varit att hitta olika sätt vi kan förhindra smittspridning av sexuellt överförbara infektioner, framför allt klamydia och gonorré, säger Ronza Hadad, som arbetar inom verksamhetsområde laboratoriemedicin och var tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.   

Tillsammans med sin forskningsgrupp har hon genomfört en metodutveckling för gonorré som innebär att man kan upptäcka både infektion och markörer för antibiotikaresistens i samma molekylära test.

– I närtid är metodutveckling av molekylära tester av största vikt. Vi behöver snabbt hitta infektionen och samtidigt identifiera antibiotikaresistens inför behandling för att förhindra efterföljande komplikationer men också för att minska smittspridningen i vårt samhälle.

I Sverige är vi duktiga på att fånga upp och hjälpa patienter som har klamydia och gonorré.  Det är gratis att gå och testa sig, tester går att beställas via 1177. I dagsläget fungerar  behandlingsalternativen på de flesta som blir smittade men det finns en ökad risk att fler bakterier blir resistenta i framtiden.

Gonorrébakterien är smart och föränderlig

Att motverka den fortsatta smittspridningen och utvecklingen av antibiotikaresistens hos sexuellt överförbara infektioner ingår i Ronza Hadads forskning. Det har visat sig vara extra svårt att hitta ett vaccin mot gonorré. Gonorrébakterien är mycket föränderlig och benägen att utveckla antibiotikaresistens.

– Gonorréns arvsmassa är otroligt anpassningsbar och har en förmåga att byta ut delar av sin arvsmassa vilket gör att den kan förändra sig hela tiden. Den kan också mutera sig. Gonorré är ett stort folkhälsoproblem världen över. Därför behövs kontinuerlig övervakning på både nationell och global nivå. Därför är forskning som undersöker bakterierna i detalj extra viktigt för att kunna fatta beslut kring rekommendationer och förebyggande åtgärder, förklarar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 november 2022