Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebroforskare bidrar till viktig behandlingsforskning vid covid-19

Publicerad: 2021-05-20 09:30

Läkemedlet Camostat Mesilate kunde inte dämpa sjukdomsförloppet vid covid -19 eller förkorta vårdtiden på sjukhuset. Det visar resultaten från en studie som forskare Sara Cajander har deltagit i. ”Studien handlade om att kontrollera effekterna av ett läkemedel med potential att bromsa virusets spridning i kroppen”, säger hon.

Sara Cajander

Forskaren Sara Cajander på Universitetssjukhuset Örebro.

Resultaten från studien publicerades nyligen i tidskriften EClinicalMedicine utgiven av The Lancet.

– Covid-19 är en livshotande sjukdom där det ännu saknas en specifik antiviral behandling som sänker dödligheten, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Läkemedlet Camostat Mesilate har prövats vid Universitetssjukhuset Örebro och på flertalet sjukhus i Danmark, men det visade sig att läkemedlet varken förkortade vårdtiden eller bromsade sjukdomens förlopp. Läkemedlet används sedan många år i Japan för behandling av halsbränna och inflammation i bukspottkörteln och är därmed känt som ett vältolererat läkemedel.

Värdefullt samarbete med andra forskare


Studien påbörjades i Danmark tidigt under våren 2020. Det har varit en betydelsefull studie eftersom det har varit en dubbelblindad studie, vilket innebär att varken patienten eller prövaren vet vilka som får det riktiga läkemedlet. Två tredjedelar av de 205 studiedeltagarna fick studieläkemedel och en tredjedel fick placebobehandling.

– Det är viktigt att bedriva behandlingsstudier mot covid-19 i Sverige men det har varit en utmaning att genomföra studier under pandemin. Endast ett fåtal behandlingsstudier har genomförts i Sverige, säger hon.

Att studien kunde genomföras handlar mycket om samarbetet med forskare i Danmark som snabbt fick tillstånd att genomföra studien. Samarbete mellan sjukhus och olika specialiteter är viktigt för att snabbt nå resultat trots en stor belastning på sjukvården menar hon.

– Tyvärr har det varit en lite onödigt krånglig process innan studien fick klartecken att påbörjas i Sverige. I Danmark gick processen med tillstånd från deras motsvarande Läkemedelsverk betydligt snabbare.

Hon hoppas att det kommer finnas en bättre beredskap för att bedriva multicenterstudier inom infektionssjukdomar i framtiden.

– De universitetsanknutna infektionsklinikerna i Sverige har bildat ett nätverk för att underlätta möjligheterna att snabbt starta upp gemensamma behandlingsstudier för kommande pandemier och andra akuta infektioner i Sverige, avslutar hon.

Annan covidforskning som Sara Cajander deltar i

Sara Cajander är en av de forskare inom Region Örebro län som deltar i olika forskningsprojekt för att lära sig mer om hur viruset samt är medförfattare till de nationella riktlinjerna för hur covid-19 ska behandlas. Hon har nyligen publicerat resultaten av en behandlingsstudie samt en översiktsartikel om sjukdomen Covid-19.

Läs mer om Sara Cajanders covidforskning:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021