Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stråket Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

Publicerad: 2022-12-12 14:24

Europeiska rådet föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den europeiska transportkorridoren ScanMed. Det innebär att satsningar på infrastrukturen längs sträckan får större möjligheter att finansieras av EU-medel.

Karta över Europa med transportkorridorer markerade i olika färger.

Det europeiska transportnätet som är prioriterat i TEN-T.

– Ett efterlängtat och viktigt besked! Vi har jobbat hårt för att få hela förbindelsen mellan Oslo och Stockholm utpekad i det europeiska transportnätet, säger Nina Höijer (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Örebro län.

– Detta skapar ökade förutsättningar för att satsningar ska kunna EU-finansiering. Det är ett kliv närmare en snabbare förbindelse mellan huvudstäderna och något som skulle ge ökad regional nytta i hela stråket.

Kopplar ihop huvudstäder

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt nätverk av infrastruktur. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med). Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har däremot inte varit inkluderat, men EU:s medlemsländer föreslår nu att sträckan ska läggas till när EU reviderar förordningen.

– Internationellt engagemang och långsiktigt strategiskt påverkansarbete tillsammans med regioner i norra Europa har varit nyckeln till framgång, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Örebro län.

Uppdaterar förordningen

Arbetet med att revidera TEN-T förordningen har pågått under en längre tid. I arbetet har regeringarnas stöd varit helt avgörande för att sträckan Oslo-Stockholm nu ser ut att bli en prioriterad del av EU:s transportpolitiska nätverk. Både den svenska och den norska regeringen har påtalat vikten av att inkludera hela sträckan Oslo-Stockholm. I TEN-T förordningen prioriteras gränsöverskridande förbindelser även till tredje land - alltså även till Norge som inte är medlemmar i EU.

– Beskedet från Europiska rådet, tillsammans med den utredning som presenterades av Jernbanedirektoratet i Norge och Trafikverket i Sverige under hösten, gör det nu betydligt enklare att gå vidare i planeringsarbetet för Oslo-Stockholm. Om regeringarna kommer överens om ett utredningsuppdrag kan järnvägen stå klar redan i mitten på 2030-talet, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Medlemsstaternas överenskommelse innebär ett steg närmare det slutgiltiga formella beslutet om att anta den nya förordningen, inklusive inkluderingen av sträckan Oslo – Stockholm i Scan-Med-korridoren, som kommer antas under 2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023