Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Överläkare med fokus på äldre införs

Publicerad: 2021-10-28 09:25

Med målet att förstärka omhändertagandet av länets äldre invånare beslutade regionstyrelsen i dag att Region Örebro län ska få en äldrevårdsöverläkare.

- Vi blir allt fler äldre i länet och det är en utveckling som vi inom Region Örebro län vill möta genom att bland annat inrätta en läkartjänst med särskilt fokus på gruppen av äldre. På så sätt kan vi öka primärvårdens förutsättningar att bedriva en god och jämlik vård på så väl länets särskilda boenden som inom hemsjukvården, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Förbättrad struktur och uppföljning

Äldrevårdsöverläkaren ska bland annat bidra till att skapa en struktur för uppföljning och kvalitetsförbättringar inom äldreområdet. Den aktuella läkaren ska också bidra till att öka och säkerställa den medicinska, etiska och juridiska kompetensen samt ge stöd till vårdcentralsledning och läkare på länets vårdcentraler.

Pandemin har tydligt visat vikten av en god samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner och övriga aktörer. Redan i dag finns ett etablerat och välfungerande samarbete men vi vill utveckla det ytterligare för att försäkra oss om att alla länets invånare, även de äldre, också fortsättningsvis får bästa möjliga vård och omsorg, säger Andreas Svahn.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2021