Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

På Regenergy Frövi förvandlas spillvärme till växtkraft

Publicerad: 2023-12-07 10:43

Bringing waste into life. Det är precis vad som ska göras i växthuset Regenergy Frövi, där 250 000 tomatplantor ska odlas med hjälp av 45-gradig spillvärme från Billeruds pappersbruk en bit bort. Det här är ett exempel på hur ett företags biprodukt kan användas i ett annat företags produktion i en industriell symbios.

Ett växthus, som är upplyst inuti. Det är mörkt ute. Människor rör sig utifrån in i växthuset.

 

Den 21-22 november höll Symbiosnätverket nätverksträff i Örebro. Frida Tiberini från Wa3rm berättade om projektet, som ska sysselsätta ett hundratal personer och producera omkring 8 000 ton tomater varje år i den första fasen. Men redan nu, innan det första växthuset på tio hektar står klart, planeras fas två: ytterligare två växthus på fem hektar vardera. Vad som ska odlas där är ännu inte bestämt. Till en början planerades också en räkodling, men den planen behövde läggas ner i ett tidigt skede.

-  Det blir inte alltid som det först är tänkt, men vi backar och hittar lösningar efter hand när vi ser att det behövs, säger Frida Tiberini.

En del i samhällsutvecklingen

Fridas kollega Malin Leth poängterade att teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen går hand i hand; även privatpersoner och organisationer är del i den cirkulära omställningen. Alla kan göra något och ju mer känslomässigt engagerade individer är i samhällsutvecklingen, desto mer gemenskap kan vi bygga i den cirkulära omställningen.

Vi står tillsammans i den stora omställningen, från fossilt till förnybart och från linjärt till cirkulärt. Den förutsätter att alla engagerar sig och samverkar: industri, näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentlig sektor. 

- Tillsammans behöver vi verka för att den cirkulära omställningen, tillsammans med samhällsutvecklingen, svarar på de utmaningar som vi har kopplat till klimat, miljö, och orättvisa. Visionen om samskapande och inkluderande utveckling kan i det större perspektivet hjälpa oss alla att underbygga mjuka samhällsvetenskapliga värden som är helt centrala för skapandet och upprätthållandet av inkluderande, demokratiska och trygga samhällen, säger Malin Leth.

Samarbete och samverkan

- Ett projekt som detta är ingenting som vi kan göra på egen hand, utan hela symbiostanken kräver samarbete med flera aktörer, säger Frida Tiberini.

Efter hennes dragning berättade flera övriga aktörer om sin roll i och sin syn på Regenergy Frövi.

Martina Björck på Lindesbergs kommun beskrev hur kommunen inte ville vara en bromskloss för en sån här stor satsning, utan i stället mobiliserade och hittade ett arbetssätt och struktur som underlättade för projektet.

Ingrid Engström från Billerud, industrin som levererar spillvärmen till växthuset, sa att det krävs nyfikenhet och eldsjälar för att inte enbart fastna i att ta fram sin egen grundprodukt och nöja sig med det. Att ingå i en satsning som Regenergy Frövi har varit varumärkesbyggande och skapat en större stolthet bland medarbetarna. 

Många fördelar 

Sverige är ett land med ett kallt klimat och korta växtsäsonger. Genom att använda industriell restvärme möjliggörs storskalig grönsaksproduktion året om i hela Sverige. Förutom färska lokalproducerade grönsaker bidrar detta till färre utsläpp, ökad försörjningsgrad och massor av nya lokala jobb:

  • Användande av industriella restströmmar och grön energi i kombination med förkortade transporter och modern odlingsteknik hjälper till att minska koldioxidavtrycket från matproduktion.
  • Ökad inhemsk matproduktion höjer försörjningsgraden och minskar exportberoendet i tider av klimatutmaningar, geopolitiska spänningar och sköra energimarknader.
  • I och med etableringar av en ny bransch i Sverige skapas nya många nya arbetstillfällen och alla positiva följder som kommer med det för både individer och orter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023