Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Parvård ger bättre upplevelse vid förlossningen

Publicerad: 2021-08-25 14:39

Förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, satsar på parvård. Syftet är att öka tryggheten för familjerna som kommer till avdelningen och samtidigt minska risken för medicinska komplikationer i samband med förlossningen.

Nyfödd i armarna på sin pappa. Mamma i bakgrunden i sjukhussäng.

Parvård innebär att en barnmorska och en undersköterska jobbar tillsammans kring patienten.

– Tidigare har undersköterskan haft flera barnmorskor att jobba tillsammans med, men nu jobbar barnmorska och undersköterska i team, berättar Jennie Kilstam, avdelningschef på förlossningsavdelningen på USÖ.

– Att vi börjat jobba på det här sättet beror på att vi vill ha en högre personalnärvaro hos våra patienter. Vi har barnmorskor som sköter
den medicinska bedömningen tillsammans med läkare, men i och med att man ibland har flera familjer i förlossningsarbete är det skönt att det kan finnas en profession kvar i förlossningssalen när inte barnmorskan eller
läkaren är där, tillägger hon.

Hög personalnärvaro minskar risker

– Forskning visar att hög personalnärvaro, oavsett profession, minskar risken för att förlossningen avslutas med sugklocka eller kejsarsnitt och minskar behovet av smärtbehandling. Dessutom ökar andelen födande med bra förlossningsupplevelse, berättar Hanna Östling, medicinskt ansvarig
läkare på förlossningsavdelningen.

Förlossningsavdelningen nyanställer nu undersköterskor successivt för att de ska hinna skolas in ordentligt.

– Jag har fått 17 nya tjänster beviljade. Det gör att vi får ännu bättre möjlighet att utföra vårt uppdrag på ett bra sätt, säger Jennie Kilstam.

– Det känns oerhört roligt att vi fått ledningens gehör och förståelse för hur viktigt det är med en hög personaltäthet i samband med förlossning, säger Hanna Östling.

Hon poängterar att det finns många krav och förväntningar på vad man ska göra inom förlossningsvården.

Förlossningsvården är god trots hög arbetsbelastning

– Vi har en god förlossningsvård i Sverige, men vi vill hela tiden bli bättre och erbjuda en ännu bättre och tryggare vård för våra födande, säger Hanna Östling.

– Vi befinner oss mitt i en pandemi. Det påverkar oss så klart, men utvecklingen fortsätter, säger Jennie Kilstam.

– Vi strävar efter att det ska bli en så bra upplevelse som möjligt för patienten och så bra medicinska resultat som möjligt.

Arbetsbelastningen inom förlossningsvården är hög, men vi upprätthåller bra resultat.Satsningen på fler undersköterskor ska ge en bättre vård för patienten och bättre arbetsmiljö för personalen, säger Hanna
Östling.

Jennie Kilstam och Hanna Östling är noga med att poängtera att en undersköterska inte ersätter en barnmorska.

– Däremot kan undersköterskan avlasta och komplettera i vissa arbetssituationer och ge närvaro av professionell personal, konstaterar
Hanna Östling.

I Örebro får partnern vara med - trots pandemi

– I vissa situationer kanske du som patient känner dig lite orolig eller vill ställa en fråga. Då kan det vara skönt att ha någon på salen som du kan fråga direkt, istället för att behöva ringa på klockan, säger Jennie Kilstam.

Många som ska föda barn nu under pandemin är oroliga för att partnern inte ska få vara med vid förlossningen.

– Här i Örebro får partnern vara med. Vi ser partnern som ett jätteviktigt stöd vid förlossningen, säger Hanna Östling.

 

Reportage från tidningen Leva nr 2:2021

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 augusti 2021