Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patienter med andningsproblem får bättre uppföljning

Publicerad: 2024-01-19 08:50

Nu kommer patienter som har sjukdomen sublottisk stenos, SGS, få rätt diagnos tidigare och en bättre uppföljning. Patientgruppen har en förträngning i luftstrupen som påverkar andningen. ”Vi har tagit fram ett förslag på ett unikt patientcentrerat uppföljningsprotokoll”, säger forskaren Eleftherios Ntouniadakis på Universitetssjukhuset Örebro.

Mätinstrument

Patient blåser i mätinstrument. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Många som får andningsproblematik blir inte rätt diagnostiserade i början och det kan ta åratal innan det upptäcks att det handlar om SGS. Symptomen är diffusa och kan misstas för KOL eller astma. Forskningsgruppen vid Universitetssjukhuset Örebro har kommit fram till ett lungfunktionsmått som väcker misstanke om sjukdomen tidigt och underlättar diagnostik redan inom primärvården.

– Patienten får en inflammation och förträngning i luftstrupen. Det kan ge andningssvårigheter vid ansträngning, väsande andning, röstproblem och hosta. Vår forskning har kunnat bidra med ett spirometrimått som väcker misstanke om övre luftvägshinder. När patienten sedan remitteras till oss kan vi titta med en kamera och sätta rätt diagnos, säger Eleftherios Ntouniadakis, överläkare inom Verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand vid Örebro universitet.

Ballongsprängning av förträngningen är bättre än laser

För att behandla sjukdomen finns det flera olika operationer att använda sig av men ingen forskning kring vilken metod som är bäst. I forskningen valde han att titta på de två vanligaste behandlingsmetoderna.

– Vi hittade att effekten hos patienter som behandlas med ballongsprängning av förträngningen håller längre jämfört med dem som behandlas med CO2-laser. Resultaten visade även att patienter med övervikt eller de som insjuknar i ung ålder löper större risk att få återfall, berättar han.

Förträngningen i halsen kommer oftast tillbaka efter några år. Det har inte funnits ett enhälligt uppföljningsprotokoll som har kunnat upptäcka återfall i ett tidigt stadium.

– Våra patienter får blåsa i en mätare som de själva kan köpa på Apoteket. Efter att de har fått sin operation ska de blåsa i mätaren för att se vilket som är deras bästa värde. Luftvägen är då öppen, förklarar han.

Patienten ska sedan blåsa med jämna mellanrum, gärna ett par gånger i veckan. Visar det sig att mätresultatet börjar minska innebär det att man är på gång att få ett återfall.

– Tanken är att patienten ska uppsöka vården när mätaren visar ett sämre värde. Tack vare de här nya rutinerna så kommer patienterna till oss tidigare och vi har chans att hjälpa till i ett tidigare stadie. Det är glädjande att det nu diskuteras om mätinstrumentet ska användas nationellt, avslutar Eleftherios Ntouniadakis.

 

Eleftherios Ntouniadakis

Forskaren Eleftherios Ntouniadakis. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Faktaruta

Subglottiska stenoser, SGS – en ovanlig sjukdom som leder till en förträngning i nedre luftvägarna, de så kallade trakea ned, vilket påverkar stämbanden. Det blir en inflammation i struphuvudet. Man kan även drabbas om man har en skada i slemhinnan i övre luftröret. Det kan uppkomma i samband med långvarig intubation eller inflammatoriska sjukdomar, exempelvis reumatism och blodkärlsinflammation.

Det är vanligast att kvinnor drabbas och en orsak kan vara en obalans av kvinnliga könshormoner. Män som får det har oftast en skada i luftrörets slemhinna.

Eleftherios avhandling vid Örebro universitet: Subglottic stenosis: Diagnostics, endoscopic treatment and follow-up

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2024