Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Personer med dövblindhet ska få hjälp att hantera sina utmaningar

Publicerad: 2022-12-21 10:37

Livsomställningsmodellen är en metod som används för att samtala med personer med dövblindhet. Den hjälper till att utveckla strategier för att kunna hantera utmaningar som kan komma när man lever med dövblindhet. Vetenskapsrådet har tilldelat 1,2 miljoner till en forskargrupp inom Region Örebro län för att testa en modell för att utvärdera Livsomställningsmodellen.

Forskaren Mattias Ehn med sin ledarhund.

Forskaren Mattias Ehn med sin ledarhund. Foto: Elin Abelson.

Livsomställningsmodellen är ett material som används inom landets olika regioners habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter som riktar sig till personer med dövblindhet. Det bygger på ett antal teman för att personer med dövblindhet tillsammans ska kunna prata och lära sig mer om utmaningar som kommer med att leva med dövblindhet men också hitta strategier för att hantera utmaningarna.

– I projektet vill vi, tillsammans med en referensgrupp bestående av både personer med dövblindhet och personal som möter målgruppen, arbeta fram en metod för att kunna mäta vilken effekt det har att delta i Livsomställningsmodellen som en insats från habiliteringen, säger Mattias Ehn, psykolog och forskningsledare inom Audiologiskt forskningscentrum.

Gruppinsats med utvärdering

Planer finns att genomföra en gruppinsats där ett antal vuxna personer med dövblindhet får ta del av Livsomställningsmodellen och samtidigt utvärdera hur det fungerar både genom att bli intervjuade och svara på några frågeformulär.

– Gruppinsatsen kommer att ledas av en psykolog som har erfarenhet av att arbeta med Livsomställningsmodellen och personal från verksamheter som har i uppdrag att ge stöd till personer med dövblindhet. Personerna som deltar kommer att intervjuas och få svara på frågeformulären före, under och efter att insatsen ges, säger Moa Wahlqvist, forskare på Audiologiskt forskningscentrum.

Resultaten ger forskargruppen tillsammans med referensgruppen ett underlag för att kunna utveckla hur man skulle kunna utvärdera Livsomställningsmodellen i en större skala.

 

Faktaruta

  • Personer med dövblindhet är en liten grupp i samhället där behoven av stöd och insatser kan se väldigt olika ut beroende på individens förutsättningar och när i livet som dövblindheten har inträffat.

  • Forskargruppen består av Mattias Ehn, projektledare, och Moa Wahlqvist, forskare, båda verksamma vid Audiologiskt forskningscentrum samt Ann-Sofie Sundqvist, forskare, och Agneta Anderzén Carlsson, forskare, vid Universitetsjukvårdens forskningscentrum.

  • Projektet kommer att pågå under två år med start under år 2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022