Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Plan för civilsamhällets roll i den regionala utvecklingen

Publicerad: 2021-10-29 11:10

Civilsamhället och den sociala ekonomin är viktiga delar i Örebro läns fortsatta utveckling. Det är något som kulturnämnden vill synliggöra genom att anta en regional handlingsplan för de kommande åren.

Den regionala handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 ska öka och också stärka civilsamhällets och den civila ekonomins inflytande i länets framtida utveckling.

- Civilsamhället har stor betydelse för den regionala utvecklingen där de olika aktörerna dels är självständiga organisationer med unika värden, dels är ett sammanlänkat kollektiv som tillsammans bidrar till god samverkan, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Förhoppningen är att handlingsplanen ska generera aktiviteter både inom Region Örebro län och i samarbete mellan flera olika aktörer.

Handlingsplanen är knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, den så kallade RUS:en, och den består av fyra olika delmål:

  • Att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets och den sociala ekonomin i Örebro län.
  • Att skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län.
  • Att skapa, stärka och samordna nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.
  • Att bidra till en ökad internationell samverkan kring civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.

- Den tidigare planen, som sträckte sig från 2018 till 2021, var en av de första i sitt slag i Sverige och den har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Nu känns det bra att vi kunnat utveckla planen och att vi därmed har stakat ut riktningen för det länsgemensamma arbetet i de här frågorna inför framtiden, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023