Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Pris för bästa vetenskapliga artikel inom tandreglering

Publicerad: 2022-06-17 16:25

Utmärkelsen Beni Solow Award har delats ut till forskare inom Folktandvårdens specialisttandvård, tandregleringen. Priset delas ut av den vetenskapliga tidskriften European Journal of Orthodontics. ”Artikeln handlar om två olika operationstekniker för friläggning av överkäkshörn-tänder där dessa hörntänder hamnat fel och i gommen”, säger forskaren Farhan Bazargani.

Forskarna Margitha Björksved, Farhan Bazargani och Kristina Arnrup.

Forskarna Margitha Björksved, Farhan Bazargani och Kristina Arnrup. Foto: Elin Abelson.

Forskarna har tittat på vad patienterna tycker om respektive operationsteknik gällande smärta och obehag, vilken teknik som är effektivast och vilka bieffekter som operationsteknikerna har.

– Margitha Björksved och jag hade en presentation av artikeln vid Europeiska Ortodontiska kongressen på Cypern för två veckor sedan. Vi fick också ta emot en prissumma på €3000 som fördelades mellan samtliga åtta medförfattare, säger Farhan Bazargani, verksamhetschef på Folktandvårdens specialisttandvård, tandregleringen.

Många som bidragit till forskningsresultatet

Margitha Björksved, som är verksam som övertandläkare hos Folktandvården Sörmland på Tandregleringen i Eskilstuna, poängterar att forskning inte är något enmansjobb, utan ett team-work som är fantastiskt roligt och berikande. De som bidragit till artikeln förutom Margitha Björksved och Farhan Bazargani är forskarna Kristina Arnrup, Silvia Bazargani, Henrik Lund, Anders Magnusson, Anders Magnuson och Rune Lindsten.

Artikeln heter "Open vs closed surgical exposure of palatally displaced canines: a comparison of clinical and patient-reported outcomes-a multicentre, randomized controlled trial".

Studien ingår i Margithas Björksveds avhandling som publicerades under 2021. Det är en lång process när den bästa vetenskapliga artikeln ska utses av European Journal of Orthodontics.

– Samtliga publicerade artiklar under det gångna året gås igenom av en panel och det är en tvåstegsprocess där artiklar som haft hög impact vaskas fram. De tittar på vilken artikel som fick flest poäng utifrån kriterier som relevans, originalitet, metodval, presentation av resultat och genomslag, säger hon.

Hon avslutar med att säga hur mycket det betyder att få mottaga det här priset eftersom det är ett kvalitetsbevis på den utförda forskningen och det sporrar till att bidra ytterligare till kliniska studier, med patienten i fokus, som kan bidra till evidens i valet av metoder i deras kliniska vardag.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022