Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Pris har delats ut till bästa AT-handledarna i Region Örebro län

Publicerad: 2022-02-23 17:37

Varje termin utses bästa AT-handledare på respektive sjukhus av de AT-läkare som slutar sin allmäntjänstgöring, så kallad AT. AT-läkarna utnämner den handledare som utmärkt sig genom att ge extra bra handledning. En handledare från alla våra tre sjukhus har utsetts och tilldelats handledarpriset.

Pristagarna från vänster Alena Chapuryna, Hassan Kahwaji och Nina Hanser.

Pristagarna från vänster Alena Chapuryna, Hassan Kahwaji och Nina Hanser.

Handledarpriset består av en vandringspokal och ett inramat diplom med motivering. För hösten 2021 delades prisen ut till: 

  • Hassan Kahwaji, specialistläkare inom VO kirurgi, fick pris från Karlskogas AT-läkare.
  • Alena Chapuryna, distriktsläkare på Hällefors vårdcentral, fick pris från AT-läkarna i Lindesberg.
  • Nina Hanser specialistläkare inom VO kirurgi, fick pris på Universitetssjukhuset Örebro. 

Motivering för Hassan Kahwaji 

"Hassan Kahwaji är för oss en mycket duktig kirurg, vän, mentor och handledare. Han visar alltid sitt största engagemang till oss AT-läkare och gör kirurgi intressant, oavsett bakomliggande kirurgisk intresse.
Han får oss att hantera de svårigheter och utmaningar som kirurgi ställer oss framför på ett lärorikt, adekvat och utmanande sätt.
När det kör ihop sig finns alltid Hassan där med en hjälpande hand, en godisbit eller som en vänskaplig kollega, vilket skapar en god stämning i gruppen.
Om det vore upp till Hassan skulle vi alla bli kirurger men så kommer det tyvärr inte att bli efter vår AT. Dock kommer vi alla minnas honom som vår bästa handledare under dessa 21 månader på väg mot vår legitimation.
Ett mycket välförtjänt pris för en mycket uppskattad man!"

Motivering för Alena Chapuryna

"För sitt enastående handledarskap vill vi nominera Alena Chapuryna. Situationen på vårdcentralen har varit pressad under terminen då flera har slutat, men hon är alltid välkomnande och tillgänglig när man knackar på dörren. Vid ett tillfälle har hon till och med erbjudit sig att kunna hjälpa till via telefon när hon var ledig. Hon är dessutom mån om att vi ska ha en bra placering och inte bli överbelastade. Aldrig tidigare har vi mött någon  handledare som har varit så engagerad och utan henne hade den här placeringen aldrig fungerat."

Motivering för Nina Hanser 

"I en tid då tid inte funnits har denna person lyst igenom med sitt engagemang, driv och initiativtagande för oss AT-läkare. Att kunna handleda är en konst som denna person bemästrar mycket väl.
På ett pedagogiskt sätt främjar personen vår utbildning via interaktiva föreläsningar men också i kliniken genom att stimulera till diskussion och reflektion. Denna person bidrar med värdefull konstruktiv och konkret feedback samt uppmuntran för ett långt, tryggt och roligt yrkesliv som läkare. Med sitt personliga bemötande och förmåga att individanpassa sin handledning tycker vi att denna person verkligen förtjänar en hyllning.
Därför vill vi nu dela ut detta AT-handledarpris till Nina Hanser."

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2022