Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så syns bredband i kommunernas översiktsplaner

Publicerad: 2023-03-10 14:46

Hur syns digital infrastruktur i kommunernas översiktsplaner? Det nationella målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En förutsättning för att nå dit är att alla hushåll och företag bör ha bredband. Nu finns en rapport som visar hur kommunerna i Örebro län resonerar kring dessa avvägningar.

- Vi har tittat på om kommunerna väger in elektronisk kommunikation som allmänintresse och hur det syns i de kommunala planeringsdokumenten, säger Linus Grabö, bredbandskoordinator.

Utgångspunkten för studien är man på nationell nivå konstaterat att det finns brister på området. Bristerna är både kopplade till hur digital infrastruktur ses som planeringsområde och om det anses som allmänintresse.

- Vi hoppas att rapporten bidrar med ökad kunskap inom området. Vi har sammanställt hur det fungerar idag och ger vägledande förslag på hur den digitala infrastrukturen mer effektivt kan inkorporeras i den kommunala planeringen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 mars 2023