Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rapport från näringslivet i Örebro län

Publicerad: 2022-05-24 16:05

Stigande inflation, högre styrränta och något svagare BNP skapar en avvaktande marknad i Sverige. I Örebro län är det störst utmaningar för lantbrukarna.

Det är mycket som händer i Sverige just nu, både på nationellt och regionalt plan. Och med anledning av kriget i Ukraina har Region Örebro län har tillsatt en grupp som ska fånga upp och analysera en möjlig påverkan på näringslivet i Örebro län.

För att få en bra och rättvis bild av läget i länet har Region Örebro läns Ukrainagrupp haft möten med representanter från olika större organisationer (bl.a. Almi, Agro Örebro och Business Region Örebro) som är engagerade i länets näringsliv. 

Läs mer om lägesbilden i vårt pressrum här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023