Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län ger stöd till kultur i resurssvaga områden

Publicerad: 2023-06-07 13:20

Region Örebro län avsätter 700 000 kronor till länets kulturskolor så att de kan bedriva verksamhet i resurssvaga områden under åren 2023-2025. Det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde.

Färg och form på Kulturskolan i Nora. Lärare Maria Wangi Ibohm med sina elever.

Färg och form på Kulturskolan i Nora. Lärare Maria Wangi Ibohm med sina elever.

- Kulturskolan bedriver en mycket bra verksamhet där barn och unga har möjlighet att ägna sig åt olika kulturaktiviteter. Med detta sagt ser vi att det är svårt att nå ut med kultur till barn i resurssvaga områden, det vill vi göra något åt med det stöd vi beslutade om i dag, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Förra året beslutade kulturnämnden att avsätta 1 miljon kronor för tillfälliga politiska satsningar 2023 utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Nu föreslår kulturnämnden att en större del av den summan ska vikas till Örebro läns kulturskolor att använda i de resurssvaga områden som finns utpekade.

- Pengarna vi avsätter ska användas inom den befintliga kulturskolverksamheten och vår förhoppning är att det ska göra det möjligt för barn i de aktuella områdena att ta del av olika slags kultur, säger Ulla Bergström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Det är i barndomen som vi grundlägger våra kulturvanor och den här satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka kulturskolsamverkan i länet i syfte att möjliggöra för fler barn att upptäcka kultur genom kulturskolans verksamhet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

- Kultur är en mänsklig rättighet som barn har rätt att ta del av oberoende av vilka förutsättningar som gäller, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2023