Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län inrättar ekonomiskt stöd för länets konsertarrangörer

Publicerad: 2023-06-07 13:39

Nu ska det professionella musikområdet stärkas. Det menar Region Örebro läns kulturnämnd som i dag beslutade om ett årligt stöd på 150 000 kronor till länets konsertarrangörer.

Kulturnatten i Örebro den 18:e november 2022.

- Vi arbetar på bred front för att stärka länets kulturliv men fram tills nu har det professionella musikområdet saknat strukturerade former för bidrag. Genom att besluta om riktlinjer och ett årligt ekonomiskt stöd underlättar vi tillvaron för länets konsertarrangörer, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Totalt handlar det om 150 000 kronor i stöd som kan sökas av konsertarrangörer i Örebro län. Syftet med stödet är att stärka bredden och den geografiska spridningen bland konsertarrangörerna i länet. Den högsta summan en enskild arrangör kan få är 30 000 kronor.

- De många olika konserter som arrangeras runt om i Örebro län utgör en central del av det musikliv som ger länets invånare möjligheten att ta del av ett kvalitativt och varierat utbud av musik. Samtidigt ger konserterna arbetstillfällen för musiker och de fungerar ofta som plantskolor för musikintresserade ungdomar, säger Torbjörn Ahlin.

Kulturnämndens förhoppning är att det nya regionala stödet för konsertarrangörer ska skapa förutsättningar för fler arrangörer att dels höja kvaliteten på verksamheten, dels erbjuda konserter både oftare och på högre nivå.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2023