Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län knyter Mats G Karlsson till vår forskning och utbildning

Publicerad: 2023-07-10 13:30

Region Örebro län kommer att utveckla chefskapet för forsknings och utbildning till att omfatta hela Region Örebro läns breda uppdrag.

Bild på Mats G Karlsson.

Mats G Karlsson, ny forskningsdirektör i Region Örebro län.

Precis som tidigare är medicin och hälsa det största och mest tongivande området när det handlar om forskning och utbildning inom Region Örebro län. Men i det utvecklade uppdraget ingår det att driva på för fler forskningsområden inom Region Örebro läns verksamheter i nära samverkan med bland annat Örebro Universitet, andra lärosäten, kommuner, näringsliv och myndigheter. I uppdraget ingår också områdeschefsuppdrag för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård.

- Vi är glada att vi har kunnat rekrytera Mats som forsknings- och utbildningsdirektör för det nya regionövergripande uppdraget. Mats har gedigen meritering och lång erfarenhet av forskning och utbildning liksom av samverkan på ledningsnivå med såväl politik- som tjänstepersonsorganisationen, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

- Det är ett väldigt spännande uppdrag som väntar. En av de saker som lockar mig är att dels få arbeta vidare med att utveckla regionens medicinska forskning, dels få arbeta på ett bredare plan för att ytterligare fördjupa forskningssamarbetet med övriga samhällsaktörer som till exempel Örebro universitet, säger Mats G Karlsson, tillträdande forsknings- och utbildningsdirektör.

Mats tillträder tjänsten den 1 november 2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juli 2023