Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län planerar mottagning för patienter med postcovid i höst 2021

Publicerad: 2021-07-01 11:37

De allra flesta som varit sjuka i covid-19 tillfrisknar spontant eller med hjälp av egenvård. Men det finns personer med långvariga symtom, så kallad postcovid, som behöver hjälp av vården för att komma tillbaka efter sjukdomen. Nu pågår förberedelser inom Region Örebro län för att starta en samlad postcovid-mottagning.

 - En regional kartläggning visar att de flesta som behöver hjälp av vården efter att de varit sjuka i covid-19 får den hjälp de behöver inom primärvården. Samtidigt ser vi ett visst behov av att kunna remittera specifika fall med behov av multiprofessionella insatser vidare till specialistvården, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län.

Samordnat arbetssätt inom primärvården

Regionen har beslutat om ett gemensamt och samordnat arbetssätt inom primärvården för patienter med så kallad postcovid, vilket omfattar både bedömning, utredning och behandling. Samtidigt pågår arbete för att kunna starta en samlad postcovid-mottagning där de som behöver ytterligare rehabilitering kan få hjälp.

- Mycket är fortfarande osäkert runt postcovid, men kunskapsutvecklingen går snabbt framåt och forskning pågår. Regionen deltar i forskning och följer kunskapsutvecklingen parallellt med att vi anpassar våra arbetssätt för att kunna erbjuda en god och jämlik vård för berörda patienter, säger Eva Slätmo, strateg inom nära vård.

Mottagning beräknas starta under hösten 2021

Den planerade postcovid-mottagningen beräknas starta under hösten. Mer information om den kommer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2021