Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro läns satsning stärker läkemedelsberedskapen

Publicerad: 2022-11-01 12:00

Region Örebro län genomför just nu en satsning för att säkerställa tillgången till läkemedel och sjukvårdsmateriel i händelse av en kris.

Regionrådet Andreas Svahn (S) vid hylla med kartonger.

Regionråd Andreas Svahn (S) utlovar utökat lager av medicin och material i händelse av kris.

- Vår målsättning är att innan årets slut ha säkerställt tillgången till prioriterade läkemedel för minst en månads förbrukning inom bland annat intensivvård, ambulanssjukvård och akut tandvård. Vår ståndpunkt är att nödvändiga läkemedel ska finnas i nära anslutning till de platser där vi bedriver vården, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

I detta arbete får Region Örebro län ekonomiskt stöd av staten som beslutat att ge landets regioner totalt 500 miljoner kronor. Av denna summa tillfaller 14,7 miljoner kronor Region Örebro län.

De pengar som Region Örebro län nu får tillgång till ska användas inom tre huvudområden:

  • Utökning av lager avseende prioriterade läkemedel och sjukvårdsmateriel.
  • Anskaffning av ett lagerhanteringssystem.
  • Ny-, om- och/eller tillbyggnad av lagerlokaler om det finns behov av det.

    Statsbidraget avser år 2022 men medlen kommer att kunna användas även under år 2023.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023