Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro läns satsningar på kvinnors hälsa har gett resultat

Publicerad: 2023-04-18 09:00

Att gå till sin barnmorskemottagning på eftervårdsbesök efter en förlossning är lika viktigt som att gå på besöken under graviditeten. Det budskapet har Region Örebro läns barnmorskor försökt att trumma ut för att få fler nyblivna mammor att komma. Nu visar rapporten ”Regionernas insatser kvinnors hälsa 2022” att budskapet gått in.

Kvinna intervjuas

Inom 16 veckor rekommenderas kvinnor som fött barn att gå på eftervårdsbesök på sin barnmorskemottagning. Under 2021 valde 84,7% av länets nyblivna mammor att gå på sitt besök och 2022 ökade andelen till 89,4 %.

- Det här är ett arbete som pågått under många år och där vi fått bättre och bättre resultat, konstaterar Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska på Mödrahälsovårdsenheten. Nu ligger vi över riksgenomsnittet på 88 % men jobbar vidare för att ännu fler kvinnor ska komma på eftervårdsbesök.

Utbildning kring förlossningsskador

Vid besöket kontrolleras blodvärde, blodtryck och vikt. Barnmorska eller läkare gör också en gynekologisk undersökning där man kontrollerar läkning, eventuella bristningar och ger råd om hur man ska träna musklerna i bäckenbotten.

- Under 2022 har primärvårdens samtliga barnmorskor genomgått en utbildning i att hitta, behandla och följa upp bristningar och förlossningsskador i bäckenbotten, förklarar Yvonne Skogsdal. Det kan handla om bristningar av lägre grad men vid behov kan vi också remittera patienten tillbaka till specialistvården. Under 2023 kommer vi att följa upp med mer utbildning i ämnet.

Allvarligare bristningar, av grad 3 och 4, konstateras redan vid förlossningen men där har man sedan tidigare gjort utbildningsinsatser och minskat andelen skador. De senaste åren har siffran legat runt 2 % och arbetet med att minska förlossningsskador fortsätter.

Flera pågående förbättringar

Under 2022 genomfördes också en utbildning för att öka kvaliteten i samtalskontakterna med gravida med förlossningsrädsla. Personal som utbildats är både Aurorabarnmorskor, barnmorskor från primärvården samt psykologer och läkare.

Förlossningen på USÖ arbetar fortsatt med de 17 undersköterskor som anställdes under 2021 för att kunna bedriva par-vård där en undersköterska och en barnmorska arbetar tillsammans på förlossningen. Insatsen har resulterat i ökad personalnärvaro i förlossningssalen och minskad etisk stress hos barnmorskor.

Andra insatser som Region Örebro län har genomfört och jobbar vidare med är att låta medicinska vårdadministratörer (MVA) avlasta vårdpersonal med administrativa uppgifter. Till exempel sköter MVA remisshantering och om- och avbokningar via 1177. Något som tidigare utfördes av barnmorskor.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mer om satsningarna på kvinnohälsa

  • Rapporten ”Regionernas insatser kvinnors hälsa” publiceras årligen sedan 2015 då regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) inledde en satsning på kvinnors hälsa och sjukvård.
  • Pengar har avsatts för att regionerna ska genomföra förändringar för mer jämlik vård.
  • För 2022 fick Region Örebro län nästan 41 miljoner kronor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2023